ดราม่า เรียกเก็บเงิน ค่าเข้า สกายวอล์ค ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ป่าไม้ ชี้แจง ปมเรียกเก็บเงิน ต่างชาติ ค่าเข้า สกายวอล์ค ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง
ดราม่า เรียกเก็บเงิน ค่าเข้า สกายวอล์ค ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ป่าไม้ชี้แจงปมเรียกเก็บเงินเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หลังเกิดดราม่าเรียกเก็บต่างชาติ 200 บาทต่อคน 

ยะลา-หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แจงดราม่า ในการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตามประกาศของกรมป่าไม้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2566 นี้ หลังเกิดดราม่าเรียกเก็บต่างชาติ 200 บาทต่อคน

หลังจาก ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กรมป่าไม้  ได้ประกาศ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเข้าชมสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บุคคลชาวไทย ค่าขึ้นชมสกายวอล์ค 40 บาทต่อคน  ชาวต่างชาติ 200 บาทต่อคน  

ค่าจอดยานพาหนะ รถจักรยาน 10 บาท  รถจักรยานยนต์ 20 บาท  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 40 บาท  รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน(4ล้อ) 40 บาท  รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง  60 บาท  รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 24 ที่นั่ง 100 บาท  

รถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่ 25 ที่นั่งขึ้นไป 150 บาท โดยจะเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 1 มกราคม 2566

ก็เกิดดราม่าสนั่นโซเชียล ถึงอัตราค่าบริการ ที่แพงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยว ยิ่งรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นทั้งค่ารถรับจ้างขึ้น-ลง จากจุดจอดรถถึงจุดชมวิวสกายวอล์ค ค่าถุงหุ้มรองเท้าป้องกันรองเท้าทำพื้นกระจกแตก คู่ละ 30 บาท

ต่อมา นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ออกมาเปิดเผยว่า

สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทดลองเปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าบริการต่างๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ยังคงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ พร้อมจัดระเบียบและคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการและมาตรฐานของการควบคุมโรคดควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึง

ค่าบำรุงสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค  ส่วนเรื่องการจะปรับลดอัตาค่าบริการ หลังมีกระแสดราม่าหรือไม่นั้น ต้องรอประเมินอีกครั้งหลังวันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป

ซึ่งการประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2559 และข้อ 4  แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อธิบดี โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนนายอนุรักษ์ ฟูมณีโชค มัคคุเทศก์ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบว่าทางป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จะมีอัตราค่าบริการ เก็บนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็น 200 บาท ซึ่งตนมองว่าราคาสูงเกินไป  จะส่งผลกระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงในอนาคตได้ จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยมีการเก็บค่าบริการ เสียค่าบริการเฉพาะรถโดยสารเท่านั้น จึงอยากให้มีประชุมหารือใหม่เพื่อปรับลดการเก็บค่าบริการอีกครั้ง

คลิปอีจันแนะนำ
ประวัติ 2,500 ปี พระธาตุพนม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co