ประวัติ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี-อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ทำความรู้จัก “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ประวัติ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี-อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

เปิดประวัติ “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ประวัติ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 ปัจจุบันอายุ 80 ปี เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งทางการเมือง

นายยงยุทธ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

โดยนายยงยุทธ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2551 – 3 ตุลาคม 2555

นอกจากนี้ นายยงยุทธ ยังเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน, ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง, ประธานกรรมการการประปานครหลวง, ประธานกรรมการตรวจสอบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

การศึกษา

-อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

-มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2507

-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2513

-ประกาศนียบัตรการปกครองระดับท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2517

-ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 และประกาศนียบัตรวางแผนและจัดรูปเมือง สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2528

การทำงานภาครัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ประธานกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประธานกรรมการการประปานครหลวง

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

กรรมการสภาทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภาคเอกชน

-อุปนายกสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

-ประธานวอลเลย์บอลชายหาด

ภาคองค์กรอิสระและสถาบันการศึกษา

-ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า

-นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-ประธานกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคใต้ สงขลา

-นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : วิกิพีเดีย

ภาพ พรรคเพื่อไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co