30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้

รู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อ 30 เม.ย. ‘วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย’
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้

วันนี้ (30 เม.ย.66) วันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คนไทยพึงรู้ วันผู้คุ้มครองผู้บริโภคเริ่มขึ้นในปี 2522 สมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสมภพ โหตระกิตย์ เป็นประธานกรรมการการปฏิบัติงาน และจัดองค์การของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วย “การคุ้มครองผู้บริโภค” นำร่างขึ้นบังคมทูล และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา และนับตั้งแต่นั้น ประเทศไทยได้ถือเอาวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”

ต่อมาการสื่อสารได้มีความเจริญก้าวหน้าและเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้เกิดผู้ประกอบกิจการจำนวนมาก จึงได้มีการจัดตั้ง กสทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และจากการที่ กสทช. ได้ทำงานด้านสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ก็ได้กำหนดหลักสิทธิการคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มี 7 ข้อ ดังนี้

1.สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ

2.สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

3.สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม

4.สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

5.สิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ

6.สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการสื่อ

7.สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหาย

สุดท้ายนี้ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการ "ปรึกษา - ร้องเรียน ปัญหาผู้บริโภค" สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สภาองค์กรของผู้บริโภค เขามีแอดมินคอยตอบตลอดนะคะ

และหากเพื่อนๆ พบเห็นรายการหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวง เกินจริง อวดอ้างสรรพคุณ เอาเปรียบหรือค้ากำไรเกินควร สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช. สายด่วนโทรฟรี 1200หรือทางเว็บไซต์ http://bcp.nbtc.go.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/con.rights

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co