ก่อนยื่นขอ สินเชื่อ ควรเตรียมตัวอย่างไร ?

ก่อนยื่นขอ สินเชื่อ ควรเตรียมตัวอย่างไร ? เอกสารประกอบที่จำเป็น มีอะไรบ้าง ? วางแผนให้ดี ยื่นง่ายผานแน่
ก่อนยื่นขอ สินเชื่อ ควรเตรียมตัวอย่างไร ?

เข้ายุควิกฤตที่ค่าครองชีพข้าวของทุกอย่างเเพงตามภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งสวนทางตรงกันข้ามกับรายได้ที่น้อยลง การจะมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่อย่าง บ้าน รถยนต์ จึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าเเต่ก่อนมาก เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินมาจัดการทรัพย์สินที่ต้องการ

เเต่หลายคนคงรู้สึกหวั่นๆ ว่าการจะขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีเอกสารมากมาย เพื่อให้ธนาคารวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของคุณเพื่อประเมินความสามารถในการชำระเงินคืน เราจึงมาบอกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครสินเชื่อ

สำหรับการขอสินเชื่อเเต่ละประเภทเอกสารไม่ได้เเตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณทำเรื่องขอสินเชื่อว่าต้องการมากน้อยแค่ไหน เราจึงนำข้อมูลเอกสารกลางที่คุณควรเตรียมตัวเเต่เนิ่นๆ ไว้อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่หลายธนาคารเลือกจะดู Statement ทำให้คุณจัดการวางเเผนการเงินได้ดีขึ้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

โดยเอกสารในการสมัครสินเชื่อเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

เอกสารส่วนตัว

– บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ทะเบียนบ้าน

– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)

– สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(หากมี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีอาชีพประจำ

– หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ

– สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

– Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

– หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

กรณีอาชีพอิสระ

-Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

-หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

-สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล

-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

-ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ

-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

-สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า

-หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

เอกสารหลักประกัน

– สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)

– สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)

– ใบเสร็จการผ่อนชำระ หรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)

– หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)

– ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

– แบบแปลน/พิมพ์เขียว

– ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ทั้งนี้การสมัครสินเชื่อธนาคารให้ผ่านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพียงเเค่เตรียมตัวเรื่องเอกสารให้ดีให้พร้อมก่อน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอสินเชื่อเเต่ละประเภทไม่ได้เเตกต่างกันมากนัก เพียงเเค่คุณมีเครดิตการเงินที่ดีซึ่งเกิดจากการไม่มีประวัติล่าช้าในการชำระหนี้ หรือติดเเบล็คลิสต์บูโรเเละมีการเดินบัญชีที่ดี เท่านี้ก็เพียงพอที่ทำให้ธนาคารเชื่อมั่นเเละอนุมัติให้คุณได้ไม่ยาก ตรวจสอบสถานะการเงินของคุณให้พร้อมก่อนขอสมัครสินเชื่อได้แล้วที่นี่

คลิปอีจันแนะนำ
เมื่อ 18 มงกุฎ เจอ 32 มงกุฎ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co