สาธุ กฐิน วัดป่าวังน้ำเย็น สารคาม ยอดบุญ 84 ล้าน!

กราบสาธุ กฐิน วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม ยอดบุญ 84,223,155 บาท
สาธุ กฐิน วัดป่าวังน้ำเย็น สารคาม ยอดบุญ 84 ล้าน!

12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี 2566 พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี โดยมี พระครูปลัดอาจริยวัฒน์ (ทรงศักดิ์ นิราลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) คณะสงฆ์ พร้อมด้วย คหบดี ศิษยานุศิษย์ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปีของทางวัด

สำหรับยอดบริวารกฐินในปีนี้ 84,223,155 บาท ( แปดสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาท )

อีจันขอกราบสาธุในมหาบุญใหญ่นี้ด้วยนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co