บิ๊กต่อ เซ็นตั้ง 3 ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร.

บิ๊กต่อ ผบ.ตร. เซ็นตั้ง 3 ผู้ช่วยผบ.ตร. นั่งรักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร. – จเรตำรวจ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
บิ๊กต่อ เซ็นตั้ง 3 ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร.

วันนี้(2 ต.ค. 66) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการ สกพ.ที่ 0009.232/5662 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ถึง รอง ผบ.ตร. และ จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. และ จตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

ด้วย ตร. มีคำสั่ง ที่ 566/2566 ลง 2 ต.ค. 66 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จำนวน 3 ราย รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช. โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ 2 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า

ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ส่งผลให้มีตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติว่างลง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจหน้าที่และกำหนด ลักษณะงานให้รับผิดชอบ รวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ดังนี้

1.พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ

2.พลตำรวจโทสราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3.พลตำรวจโทธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คลิปอีจันแนะนำ
เคาะแล้ว! ผบ.ตร.คนที่ 14 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co