ปกครอง จับผับดังกลางเมือง สระบุรี ไร้ใบอนุญาต-ปล่อยเด็กมั่วสุม

ปกครอง ร่วมหน่วยงานในพื้นที่ จับผับกลางเมือง สระบุรี ไม่มีใบอนุญาต - เปิดเกินเวลา
ปกครอง จับผับดังกลางเมือง สระบุรี ไร้ใบอนุญาต-ปล่อยเด็กมั่วสุม

21 ส.ค. 65 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายพุฒิชาติ จันทอง ป้องกันจังหวัดสระบุรี นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจค้นจับกุมสถานประกอบการชื่อ “ละอ่อน” หลังมีผู้ร้องเรียนว่า สถานประกอบการดังกล่าว เปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังมีการปล่อยปละ ละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในร้านมีการปล่อยปละละเลยให้มีนักเที่ยววัยโจ๋อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ จำนวน 7 คน

ทั้งนี้ จากการสอบถาม ทำให้ทราบว่า ทางร้านไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงไม่มีการตรวจสอบอาวุธของนักเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ จึงสามารถเข้ามาใช้บริการได้ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ จ.สระบุรี และตำรวจ ได้มีการเข้มงวดกวดขันให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในวันนี้จึงไม่มีการเปิดโซนผับลับ!

ทั้งนี้ สถานประกอบการดังกล่าว มีการให้บริการในลักษณะเป็น “สถานบริการ” แต่ไม่พบว่ามีใบอนุญาตตั้ง สถานบริการ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509 และภายในร้านพบนักเที่ยวเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งหนึ่งในนี้มีอายุต่ำสุดเพียง 17 ปี

เมื่อเข้าตรวจสอบในโซนผับลับ พบว่า มีการใช้อาคารสถานที่ผิดประเภท และอาจมีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีช่องทางการหนีไฟ ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟ ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่พบอุปกรณ์การถังดับเพลิง ประตูทางเข้า - ออก มีเพียงทางเดียว หากเกิดเพลิงไหม้ จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาสถานประกอบการดังกล่าว ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี, จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ, ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม, ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (1)-(4)

ทั้งนี้ ทาง อ.แก่งคอย จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อออกคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี พร้อมทั้งประสาน อบต.ตาลเดี่ยว เข้าตรวจสอบอาคารสถานที่ดังกล่าว หากพบกระทำผิดกฎหมายจะให้มีการสั่งระงับการใช้อาคารต่อไป

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เผยว่า ในเบื้องต้น ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา สถานประกอบการในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้ามาใช้บริการ การขายสุราให้เยาวชน รวมถึงมีการใช้อาคารสถานที่ผิดประเภท ที่มีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวว่า ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้เข้มงวดกวดขันสถานประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ไม่มีมาตรฐาน มีการปล่อยปละละเลยให้มีเด็กเข้ามาใช้บริการ หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นๆ

หากพบว่ามีการร้องเรียนเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย จะมีการตรวจสอบทุกแห่ง ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะมีการดำเนินคดีกับสถานประกอบการทุกแห่งทั้งทางอาญา พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปิดสถานประกอบการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

คลิปอีจันแนะนำ
ส.ต.ท.หญิง อ้างป่วย-ควบคุมตัวเองไม่ได้?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co