น้ำมันเบนซิน ลง 2 บาท ดีเซลไม่ขยับ

น้ำมันเบนซิน ลง 2 บาท ดีเซลไม่ขยับ

ตี 5 เจอกันที่ปั๊ม กลุ่มน้ำมันเบนซินลด 2 บาท ดีเซลยังคงเดิม

เฮ!!! เบนซินลง 2 บาท

ราคาน้ำมัน มีการปรับลดลง ซึ่งจะมีผล 05.00 น. ในวันที่ 2 ก.ย.65

โดย น้ำมันในกลุ่มเบนซิน ปรับลดราคา 2.00 บาท/ลิตร

และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 1.20 บาท/ลิตร

ส่วนน้ำมันดีเซลยังไม่ขยับ อยู่ราคาคงเดิม

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

คลิปอีจันแนะนำ
ลืม จน ตาย ลืมนักเรียนไว้บนรถ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co