กฎหมายข่มขืนฉบับใหม่ 2562

กฎหมายข่มขืนฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 เพิ่มโทษ แต่คดีข่มขืนยังเกลื่อนเมือง
กฎหมายข่มขืนฉบับใหม่ 2562

วันนี้ข่าวการถูกข่มขืนยังมีให้เห็นอยู่ทุกวัน ทั้งจากบุพการีที่กระทำต่อบุตร และเพื่อนมนุษย์ที่กระทำต่อกัน เป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจและหดหู่เป็นอย่างมาก

แม้วันนี้ประเทศไทยจะมีกฎหมายข่มขืนฉบับใหม่ พ.ศ.2562 โดยเพิ่มโทษ แต่การกระทำดังกล่าวก็ยังไม่จางหายไปจากสังคมไทย

วันนี้ อีจัน จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายข่มขืนฉบับใหม่ ปี พ.ศ.2562 ที่ประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) โดยเนื้อหาเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับความผิดทางเพศ เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มโทษเกี่ยวกับการกระทำผิดทางเพศ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 ทันทีที่ประกาศ

โดยมีการนิยามคำว่ากระทำชำเราใหม่ ลงในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (18) ว่า

กระทำชำเรา หมายถึง “กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น ไม่รวมการใช้วัตถุอื่น”

บทลงโทษเกี่ยวกับการข่มขืน

-ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 – 400,000 บาท

-ผู้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่ามีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7-20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 – 400,000 บาท

-ผู้ใดกระทำความผิดโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 15-20 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

-ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท

-ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่7-20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

-ผู้ใดกระทำชำเราเด็ก โดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่10-20 ปี และปรับตั้งแต่200,000 – 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

-ผู้ใดกระทำชำเราเด็ก โดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือร่วมการกระทำผิดอันเป็นลักษณะการโทรมเด็กหญิง หรือเด็กชาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

-การกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ หรือถ้าต้องการหย่า สามารถดำเนินการฟ้องหย่าได้

-ถ้าข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ผู้ถูกกระทำต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 15-20 ปี และปรับตั้งแต่ 3000,000-400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

-ถ้าข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย ปละผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

-การข่มขืนหรือกระทำชำเรา โดยได้บันทึกภาพหรือเสียงไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และถ้าหากส่งต่อภาพหรือเสียนั้น จะต้องบทเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่ง

วันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายจัดการคดีข่มขืนซึ่งมีบทลงโทษที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่อาจทำให้คดีข่มขืนหมดไปได้ เพราะการแก้ปัญหานี้อยู่ที่การปลูกฝังและจิตสำนึก

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDF

คลิปแนะนำอีจัน
สาวเตือนภัย ชายปริศนาขับรถตาม หวั่นเกิดคดีซ้ำ “ฆ่าข่มขืน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co