กาฬสินธุ์ มีเฮ รังวัดโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น ที่ดินตกหล่น ฟรี 540 แปลง

ชาวบ้าน กาฬสินธุ์ เฮลั่น กระทรวงมหาดไทย และ กรมที่ดิน จัดโครงการ โฉนดเพื่อชีวิต รังวัดโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น ที่ดินตกหล่น ฟรี 540 แปลง!
กาฬสินธุ์ มีเฮ รังวัดโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็น ที่ดินตกหล่น ฟรี 540 แปลง

กาฬสินธุ์-ชาวบ้านเฮ ที่ดินตกหล่น 540 แปลง ได้สิทธิ์รังวัดโฉนดฟรี!

วันนี้ (27 ก.ค. 65) ชาวบ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ เฮลั่น กระทรวงมหาดไทย และ กรมที่ดิน จัดโครงการ “โฉนดเพื่อชีวิต” โดยจัดช่างเดินสำรวจและรังวัด เพื่อออกโฉนดให้กับพื้นที่ตกหล่นฟรี ตามสโลแกน “เดินหน้า สร้างโอกาส เพื่อประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มหลักประกันที่มั่นคง”

โดยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เป้าหมายได้รับสิทธิ์ 540 แปลง!

ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านตูม หมู่ 4 และหมู่ 19 บ้านเว่อ หมู่ 2 และบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สิบเอกวงศ์ธวัช มีกังวาล นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่างรังวัดปักหลักเขต พร้อมด้วย นายวศิน ขอนยาง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่นายช่างโยงยึดหลักเขต และ เจ้าหน้าที่รังวัด ที่ดินสาขายางตลาด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและชี้แจง ในส่วนของการรังวัดที่ดิน “ตกหล่น” ให้กับชาวบ้าน

โดยมีนายเกรียงไกร โม้แพง กำนันตำบลบัวบาน นางละมุล ภักดีนอก ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 4 นายสเตทฉัน ภูนาสูง ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 19 นายวิรัล พลช่วย ผู้ใหญ่บ้านเหล่า หมู่ 5 และชาวบ้านที่ร่วมโครงการ รับฟังการอธิบาย จากนั้นลงพื้นที่ทำการเดินสำรวจพร้อมรังวัดที่ดิน “ที่ตกหล่น” ทั้งประเภทที่สวน และที่นา

และมีการ ปักหลักเขตที่ดิน ให้มีความชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินที่สมบูรณ์ในลำดับต่อไป

สิบเอกวงศ์ธวัช มีกังวาล นายช่างรังวัดชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ช่างรังวัดปักหลักเขต กล่าวว่า โครงการโฉนดเพื่อชีวิต ดังกล่าว เกิดจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงโฉนดที่ดิน หรือได้รับ หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ ที่รัฐออกให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายจัดทำแผนเดินสำรวจออกโฉนดระยะยาวครอบคลุมทั่วประเทศ ในรูปแบบโฉนดเพื่อชีวิต เพื่อเดินหน้าสร้างโอกาสเพิ่มหลักประกันเพื่อประชาชน โดยให้ประชาชนที่ถือครองที่ดินนอกเขตที่ดินของรัฐ แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าโครงการกับผู้นำชุมชนและที่ดินสาขา

ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

สิบเอกวงศ์ธวัช กล่าวอีกว่า ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์นั้น มีประชาชนใน 18 อำเภอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 540 แปลง โดยในปี 2565 ได้มาดำเนินการเดินสำรวจและทำการรังวัดในพื้นที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แล้วส่วนหนึ่ง ก่อนที่จะนำข้อมูลไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และทำการออกเอกสารสิทธิ์ หรือโฉนดที่ดินในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีการเก็บค่าดำเนินการแต่อย่างใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการทำประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือนำเอาที่ดินนั้นมาใช้ในการทำธุรกิจต่างๆ ได้ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้

ด้านนางลำดวน ไกยรัตน์ อายุ 45 ปี ชาวบ้านตูม หมู่ 4 บอกว่า ตนมีที่ดินที่เป็นที่มรดก แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงได้ยื่นความจำนงเข้าร่วม โครงการโฉนดเพื่อชีวิต และได้รับการเดินสำรวจรังวัดแนวเขตในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน ที่ตระหนักในปัญหาความเหลื่อมล้ำและเข้าใจความต้องการของประชาชน เพราะที่ดินเปรียบเหมือนหลักของชีวิต ที่ดินคือที่อยู่อาศัย เป็นที่ทำมาหากิน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลิต การเดินสำรวจรังวัดครั้งนี้ จึงเป็นการจัดการที่ดินให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

คลิปแนะนำอีจัน
คลั่ง! บุกบ้านตำรวจ โดนสวนดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co