ครม. ให้ ป.ย.ป. เดินหน้าจัดเรียนออนไลน์ ช่วยเด็กยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

ครม. ไฟเขียว ป.ย.ป. เดินหน้าจัดเรียนออนไลน์ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา มุ่งหน้าช่วยเด็กยากจน 1.8 ล้านคน ให้ได้เรียนหนังสือ
ครม. ให้ ป.ย.ป. เดินหน้าจัดเรียนออนไลน์ ช่วยเด็กยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต และถือเป็นส่วนสำคัญต่อการการพัฒนาประเทศ แต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากปัญหาความยากจนยังคงถูกพูดถึง ล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยิ่งตอกย้ำ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาให้มีความรุนแรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ครม. มีมติรับทราบตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอเกี่ยวกับมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

โดยให้ข้อมูลว่าในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษประมาณ 1.8 ล้านคน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีเพียงร้อยละ 20 ที่มีอุปกรณ์ใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ขาดความพร้อม เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้านต่ำมาก

ดังนั้น สำนักงาน ป.ย.ป. จึงเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ดังนี้ แบ่งเป็น

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต

•ระยะเร่งด่วน ให้ กสทช. ต่ออายุมาตรการสนับสนุนนักเรียนอีก 1 ปี

•ระยะกลาง ให้ สพฐ.พิจารณาขอรับเงินสนับสนุนจาก กสศ.และกองทุน USO

•ระยะยาว ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษามาาตรการสนับสนุนระยะยาว

มาตรการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพื่อการศึกษา

•ระยะเร่งด่วน ให้ภาคเอกชนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

•ระยะกลาง

-กสศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา

-สพฐ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามพื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ

•ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแนวทางการของบประมาณเป็นหลักประกันในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับนักเรียน

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับครู

กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพื่อการศึกษาให้ครูผู้สอน โรงเรียนต่างจังหวัดโดยเฉพาะโรงเรียนชนบท

คลิปแนะนำอีจัน
ทำไมหลวงพ่อ ต้องแจกตังค์ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co