ติมอร์เลสเต ว่าที่สมาชิกใหม่ของอาเซียน ในลำดับที่ 11

ทำความรู้จัก ว่าที่สมาชิกใหม่ ของประเทศกลุ่มอาเซียน ลำดับที่ 11 ติมอร์เลสเต อดีตส่วนหนึ่งของ อินโดนีเซีย
ติมอร์เลสเต ว่าที่สมาชิกใหม่ของอาเซียน ในลำดับที่ 11

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste)

เมืองหลวง ได้แก่เมือง ดิลี ที่ตั้งของประเทศ ตั้งอยู่บนหมู่เกาะซุนดาน้อย (Lesser Sundar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย และทางตะวันออกของหมู่เกาะอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ดินแดน 3 ส่วน โดยดินแดนส่วนที่ 1 เป็นเกาะติมอร์ ด้านตะวันออก ส่วนที่ 2 อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะติมอร์เรียกว่าเขต Oecussi-Ambeno และ ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย หมู่เกาะ 2 แห่ง คือ หมู่เกาะ Palau Atauro และ Pulau Jaco ในทะเลอราฟูรา

ขอบคุณภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

มีพื้นที่ประมาณ 14,874 ตร.กม. ทิศเหนือ : ติดกับช่องอุมไบและช่องแคบเวตาร์ , ทิศใต้ : ติดกับทะเลติมอร์ , ทิศตะวันตก : ติดกับ จ.ติมอร์ตะวันตกของอินโดนีเซีย และ ตะวันออก : ติดกับ จ.นูซาเติงการาตะวันออกของอินโดนีเซีย มีที่ราบตอนกลางป็นภูเขาที่สูงจำนวนมาก มีภูมิอากาศ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูแล้ง มีประชากรทั้งหมด 1.41 ล้านคน มีหลากหลายสายพันธุ์ มีชนกลุ่มคนน้อยคือชาวจีน ศาสนามี ศาสนาคริสต์ โปรเตสแตนต์ อิสลาม และ อื่นๆ

ขอบคุณภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

ภาษาเตตุม และภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย เป็นภาษาใช้งานได้ทั่วไป มีภาษาของชนเผ่าพื้นเมือง 16 ภาษา กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

ด้านการเรียน เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีทั้งมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย เป็นการศึกษา 9 ปี ชั้นประถมศึกษา 2 ปี ชั้นมัธยมตอนปลาย 3 ปี และ มหาวิทยาลัย 4 ปี ติมอร์เลสเตเป็นที่ตั้งของโปรตุเกส และได้รับอิสรภาพจากโปรตุเกส สกุลเงินยังไม่มีเป็นของตัวเอง ปัจจุบันตอนนี้ใช้ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ รูเปียะฮ์ของอินโดนีเซีย

ขอบคุณภาพจาก : อินเทอร์เน็ต

ตอนนี้ ผู้นำอาเซียนอนุมัติในหลักการ เพื่อรับ "ติมอร์ ตะวันออก" หรือ "ติมอร์-เลสเต" เป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11 และอนุมัติสถานะของติมอร์ฯ เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์การประชุมอาเซียนที่กัมพูชา จากแถลงการณ์ของผู้นำกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติ "อาเซียน" (ASEAN) ที่ประชุมกันในกรุงพนมเปญของกัมพูชา ระบุด้วยว่า กระบวนการรับติมอร์-เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน มีแผนที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนโดยสมบูรณ์ ระหว่างนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนและหุ้นส่วน จะให้การสนับสนุนที่จำเป็นต่อติมอร์-เลสเต บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว

ด้าน นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ ระบุว่า กลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของติมอร์-เลสเต มาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนมาถึงสถานภาพปัจจุบัน

แม้ติมอร์-เลสเตจะมี GDP ของประเทศน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ว่าด้วยแหล่งก๊าซพลังงานที่มีมูลค่ามหาศาลและมีแหล่งน้ำมัน ที่เรียกว่า “Greater Sunrise Field” ที่ร้อยละ 70 อยู่ในทะเลอาณาเขตของติมอร์-เลสเต และอีกร้อยละ 30 อยู่ในทะเลอาณาเขตออสเตรเลีย ทำให้ติมอร์-เลสเตเป็นประเทศ ที่น่าสนใจในแง่รายได้จากแหล่งพลังงาน แม้จะมีเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังสงวนท่าทีในการให้ติมอร์-เลสเตเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
เรื่องวุ่นๆ ของแม่และลูกสาว จำวันผิดชีวิตเปลี่ยน “กลับบ้านนอนเลยค่ะ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co