รู้จัก "ตักบาตรเทโว" สืบสานประเพณีทำบุญหลังวันออกพรรษา

สืบสานประเพณีทำบุญ "ตักบาตรเทโว" หลังวันออกพรรษา 1 วัน สะสมบุญตามศรัทธา
รู้จัก "ตักบาตรเทโว" สืบสานประเพณีทำบุญหลังวันออกพรรษา

10 ต.ค.65 คือวันออกพรรษา และหลังจากออกพรรษา 1 วัน ชาวพุทธจะทำบุญตักบาตรที่เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ต.ค.65

การตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ คำว่า "เทโว” ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก หลังที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ถือเป็นประเพณีการทำบุญกุศล หลังวันออกพรรษา 1 วัน

การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประเพณี จนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ ว่า “การตักบาตรเทโวโรหณะ” เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆ ว่า “การตักบาตรเทโว”

เมื่อถึงวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด โดยการเตรียมของไปทำบุญอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัดในแต่ละพื้นที่ เช่น เตรียมอาหารในตอนเช้า อาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน

เนื่องจากเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์หลังโปรดพระมารดาในเทวโลก มีประชาชนมารอเฝ้ารับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นวันเปิดโลก ทำให้โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกต่างเห็นกันและกัน ประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จต่างปรารถนา ใส่บาตรพระพุทธองค์ โดยประชาชนที่อยู่ห่างออกไป ไม่สามารถจะใส่บาตรได้ถึง จึงใช้วิธีการโยนอาหารของตนลงในบาตรของพระพุทธเจ้า และพระสาวก โดยอาหารเหล่านั้นตกลงในบาตรเป็นที่อัศจรรย์

ทั้งนี้ บางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์ คือ ประชาชนจะนั่งหรือยืนสองฝั่งทางลงจากอุโบสถ หรือศาลา ให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลำดับรับบาตรตรงกลาง โดยมีมัคนายก เดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์

คลิปแนะนำอีจัน
จันทร์ซ้อนจันทร์ อาบแสงจันทร์ เสริมเส่นห์ 10 ต.ค.65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co