กรมปศุสัตว์ไทย ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เตรียมก้าวสู่ปีที่ 82

กรมปศุสัตว์ไทย เตรียมก้าวเข้าสู่ปีที่ 82 อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล้าหลัง ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน เพื่อความสะดวกของเกษตรกร
กรมปศุสัตว์ไทย ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เตรียมก้าวสู่ปีที่ 82

ปศุสัตว์ไทย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 82 !

ด้วยความทันสมัย ต่อยอด พัฒนา สู่ตลาดโลก

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อยอด สร้างอนาคต "ครอบครัวปศุสัตว์" 

ครอบครัวปศุสัตว์พร้อมจับมือพี่น้องเกษตรไทย ขับเคลื่อน ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 82 อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาต่อยอดจากของเดิม คิดค้น และวางรากฐานสิ่งใหม่ ไปสู่ "ปศุสัตว์ เทคโนโลยี" ที่แท้จริง

โดยกรมปศุสัตว์ จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและดูแลพี่น้องเกษตรกร โดยยึดหลักของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนโยบายเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการได้ง่ายและมากขึ้น พัฒนาและปรับปรุง ช่วยลดภาระ และลดระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 


-นำเทคโนโลยี Digitization เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งเป็นข้อมูลรวมสำหรับทำเกษตรกรรม

-นำ E-Tracking เข้าควบคุมการเคลื่อนย้าย และป้องกันโรคระบาดในสัตว์

-การให้บริการ สัตวแพทย์ทางไกล ซึ่งจะเป็นการดูแล และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จากสัตวแพทย์มืออาชีพ

นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลแก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ข้าราชการดีเด่น และรางวัลทางด้านวิชาการให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่กรมปศุสัตว์อีกด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
รพี เดินทางไปรับหลักฐานใหม่ คาดโยง แอมไซยาไนด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co