มีมากถึง 58 ราย เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม!

รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เผยความคืบหน้า คืนความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ มีมากถึง 58 ราย
มีมากถึง 58 ราย เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม!

วันนี้ (3 มี.ค. 66) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของบุคคลากรกรมอุทยานฯ

รองอธิบดี กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ยื่นหนังสือเสนอต่ออธิบดี จำนวนผู้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม จำนวน 58 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 แบ่งเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา จำนวน 2 ราย

ผู้อำนวยการส่วน จำนวน 12 ราย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ จำนวน 26 ราย

หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามอื่นๆ จำนวน 18 ราย

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้มีการคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 คำสั่ง รวม 54 ราย แบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการโยกย้าย จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นายวรพล ดีปราสัย ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชตำริและกิจการพิเศษ สบอ. 7

2. นายสมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สบอ. 16

3. นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

4. นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง

5. นายคมสัน มณีกาญจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

6. นางสาวสุวรรณา สะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

7. นายอนุรักษ์ เหง้าเทวาพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2 จังหวัดน่าน

8. นายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ ป่าปลายคลอง-ห้วยไคร้และป่าพระสทึง (1)


กรณีปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 23 ราย โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งกรณีเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการแต่งตั้งโยกย้าย จำนวน 46 ราย ได้ดำเนินการตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้เสนอรายชื่อให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามต่าง ๆ และดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co