รัฐบาล แจง เบี้ยพิเศษรายปี ผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท เป็น ข่าวปลอม

รองโฆษกรัฐบาล ชี้แจง กระแสข่าว การแจก เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ รายปี 1,000 บาท เป็น ข่าวปลอม
รัฐบาล แจง เบี้ยพิเศษรายปี ผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท เป็น ข่าวปลอม

รองโฆษกรัฐบาล แจง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ไม่มีเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลสร้างความสับสน

วันนี้ (21 เม.ย. 66) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ได้มีกรณีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม จะได้รับเบี้ยพิเศษรายปี คนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนอยู่แล้วนั้น เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โดยข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่าปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเฉพาะการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน ไม่มีการจ่ายเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท

สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน จะจ่ายแก่ผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได ใน 4 ช่วง ได้แก่ อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน, อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา  700 บาท/คน/เดือน, อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน และ อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หากประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยพิเศษรายปีของผู้สูงอายุข้างต้นไม่ว่าจะมาจากช่องทางใดขออย่าได้หลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนและเข้าใจผิดแก่ประชาชนในวงกว้าง  หากผู้สูงอายุท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพขอให้ตรวจสอบที่ช่องทางของกรมกิจการผู้สูงอายุโดยตรง หรือหากไม่สะดวกตรวจสอบด้วยตนเองก็สามารถให้บุตรหลานตรวจสอบให้ได้ ที่เว็บไซต์ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co