มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ตกงาน! ถูกเลิกจ้าง! ได้เงินทดแทนไหม?

ไม่มีใครอยากตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับและรู้ว่าสิทธิของตนเองที่จะได้รับมีอะไรบ้าง รวมทั้งตกงานแบบไหนได้เงินทดแทนและแบบไหนไม่ได้เงินทดแทน
มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ตกงาน! ถูกเลิกจ้าง! ได้เงินทดแทนไหม?

จู่ๆ ก็ตกงานถูกเลิกจ้างเพราะออฟฟิศไปต่อไม่ได้ หรือเหนื่อยล้าอยากพักลาออกจากงาน มนุษย์เงินเดือนมีสิทธิได้เงินทดแทนไหน เรื่องนี้ต้องรู้

ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่า มนุษย์เงินเดือนที่จ่ายเงินประกันสังคม และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานและอยู่ในสถานะว่างงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

กรณี ถูกไล่ออก ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยผู้ประกันตนต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านระบบhttp://e-service.doe.go.th  ของกรมการจัดหางานและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดถึงจะได้รับสิทธิ

กรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้กระทำความผิด หรือมีเหตุบางข้อที่เข้าข่ายเงื่อนไขทำให้นายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประกันตนจะไม่สามารถรับสิทธิชดเชย หรือเงินทดแทนใดๆ ได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้

-ทุจริตทำผิดกฎหมาย

หากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  เช่น ลูกจ้างกระทำการโกงเงิน ยักยอกเงิน หรือแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อไปเป็นของตัวเอง

-จงใจทำให้บริษัทฯ เสียหาย

ลูกจ้างทำโดยความตั้งใจ หรือเจตนาที่จะสร้างความเสียหายให้กับนายจ้าง หรือบริษัท ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดโดยบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

-ฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง

การทำงานย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งจากนายจ้างที่ต้องถือเป็นข้อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนหรือทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดซ้ำๆ แม้ได้รับจดหมายตักเตือนแล้ว

-ไม่มาทำงานติดต่อกัน 7 วัน

ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งลา ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าติดต่อไม่ได้ต่อเนื่อง 7 วัน และทำให้นายจ้างหรือบริษัทได้รับความเสียหาย และไม่มีเหตุผลอธิบายการละทิ้งหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลมากพอ

-ประมาทเลินเล่อ

การกระทําการใดๆ โดยปราศจากความระมัดระวัง หรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทํา ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

-ติดคุกและต้องโทษคดี

ลูกจ้างที่กระทำความผิดและถูกศาลพิพากษาให้รับโทษจำคุก นายจ้างมีสิทธิให้ออกจากงานได้ทันที และลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยหรือเงินทดแทนต่างๆ ได้

ไม่มีใครอยากถูกเลิกจ้าง หรือตกงาน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิปอีจันแนะนำ
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง เส้นทางดนตรี เซฟ Blue Shade

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co