สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย ยัน! ต่อต้านการตั้งครรภ์แทน

สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย ยัน ไม่สนับสนุนและขอต่อต้านการตั้งครรภ์แทน หรือการทำอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ
สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย ยัน! ต่อต้านการตั้งครรภ์แทน

จากกรณีที่มีการค้นอาคารย่านสีลม พบคนต่างด้าวซุกซ่อนอยู่ คาดเป็นที่พักพิงแม่อุ้มบุญคนไทย

บิ๊กโจ๊ก สั่งสืบ! ขบวนการอุ้มบุญ จ้างหญิงไทยท้อง

ล่าสุดทางสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย ได้แถลงการณ์ ชี้แจงถึงข่าวที่มีขบวนการอุ่มบุญกลืนชาติ ซึ่งทาง สมาคมฯ ได้แถลงถึงขบวนการ อุ้มบุญกลืนชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวปรากฏตามสื่อในวันที่ ( 5 เม.ย. 66 ) ที่ผ่านมา

โดยมีชาวต่างชาติจีนได้จ้างวานหญิงไทยให้ตั้งครรภ์แทน หรืออุ้มบุญ และได้ดำเนินการขอจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อจะได้ขอสิทธิรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กซี่งจะได้สัญชาติไทยภายหลังคลอดโดยแม่อุ้มบุญคนไทย เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าระยะยาว ในการประกอบธุรกิจการค้า

ตลอดจนมีสิทธิถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนากตนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และ การอนุญาตให้ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโน โลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน พ.ศ. 2558

สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทยขอชี้แจง และแถลงยืนยันในจุดยืน ดังต่อไปนี้
  1. สมาคมฯ มีจุดยืนชัดเจนที่จะสนับสนุนให้แพทข์และสมาชิกทุกท่าน ดูแลรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายไทย

  2. สมาคมฯ ไม่สนับสนุนและขอต่อต้านการตั้งครรภ์แทน หรือการทำอุ้มบุญที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ

  3. สมาคมฯ พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคงไว้ซึ่งจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพและสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co