16 ก.ย. วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

16 กันยายน ของทุกปี เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
16 ก.ย. วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

16 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยกันรักษาโอโซนของโลก  

โอโซน (Ozone layer) เป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศของโลก อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกประมาณ 10-60 กิโลเมตร ทำหน้าที่ช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก ชั้นโอโซนจึงมีประโยชน์ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกดำรงชีวิตอยู่ได้ รักษาสมดุลแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อดิน น้ำ และอากาศ ปกป้องพืช สัตว์ และมนุษย์ไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาอีกด้วย 

ทางองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดวันโอโซนโลก ขึ้นให้ตรงกับวันที่ 16 ก.ย. โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2528 เพื่อให้ความสำคัญกับชั้นโอโซนของโลก ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องโลกและมนุษย์จากความรุนแรงของรังสีจากดวงอาทิตย์ 

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกต่างร่วมกันลงนามในการทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อบรรลุข้อตกลงในการมุ่งมั่นรักษาชั้นโอโซน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้สารที่ส่งผลต่อภาวะก๊าซเรือนกระจก หลังจากที่พบว่าชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกลดลง และปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องกำหนดวันโอโซนโลก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนั้น ในทุกปีทั้งภาครัฐและเอกชนมักจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชั้นโอโซน รวมไปถึงการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก กิจกรรมรีไซเคิล คัดแยกขยะ รวมถึงการรณรงค์ต่างๆ อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ไม่ได้มีแค่ในวันโอโซนโลกเพราะเราสามารถทำได้ทุกวันเลย เพื่อให้โลกขอเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co