กรมอุทยานฯ สั่งห้ามนำเข้า อิกัวนา เผยตัวเลขลงทะเบียนกว่า 3 พันตัว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งห้ามนำเข้า อิกัวนา หวั่นแพร่พันธุ์ สร้างความเดือดร้อน เผยตัวเลขผู้ครอบครองอย่างถูกต้อง 244 ราย รวมกว่า 3 พันตัว
กรมอุทยานฯ สั่งห้ามนำเข้า อิกัวนา เผยตัวเลขลงทะเบียนกว่า 3 พันตัว

จากกรณีที่สัตว์เลื้อยคลานต่างถิ่น และไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยอย่าง อิกัวนา หลุด และได้มีการขยายแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาว จ.ลพบุรี กัดกินพืชผลทางการเกษตร รวมถึงทำร้ายคน ก่อนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะออกมาตรการขึ้นเด็ดขาดจำคุก 6 เดือน และปรับ 5 หมื่นบาทสำหรับผู้ที่ปล่อยให้ อิกัวนา หลุด ออกสู่ธรรมชาติ 

ล่าสุด วันที่ 20 พ.ย. 66 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศสั่งห้ามนำเข้า อิกัวนา แล้ว 

"ตอนนี้ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าอิกัวนาและสัตว์ในวงศ์เดียวกันทุกชนิดเพื่อเป็นมาตรการควบคุม จากการที่พบอิกัวนาเขียวเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งอิกัวนาได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ กัดกินพืชผลทางการเกษตร ทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ และอิกัวนาพันธุ์ที่พบนั้นเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

ขณะนี้ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ดังกล่าวในธรรมชาติ และเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม ลงวันที่ 27 ก.ค.2565  เรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ.2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ "วงศ์อิกัวนา" (Family Iguanidae) ลำดับที่ 690 อิกัวนาทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. เป็นต้นมา ได้มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนครอบครอง อิกัวนา ทางระบบออนไลน์ โดยล่าสุด วันนี้ 20 พ.ย. มีผู้ลงทะเบียนแจ้งการครอบครองทั้งหมด 244 ราย มียอดอิกัวนาทั้งหมด 3,419 ตัว  รวมทั้งหมด 61 จังหวัด 

คลิปอีจันแนะนำ
ขบวนช้างอลังการเว่อร์ งานช้างสุรินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co