ฟ้องหย่าได้! หากสามีหรือภรรยา เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เพจทนายคู่ใจ ชี้! สามีหรือภรรยา หากเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้
ฟ้องหย่าได้! หากสามีหรือภรรยา เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เพจทนายคู่ใจ ซึ่งเป็นเพจของ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้โพสต์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตคู่ไว้ว่า สามีหรือภรรยาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฟ้องหย่าได้!

โดยอธิบายว่า สามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จนไม่สามารถร่วมประเวณีกันได้อีก อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้ แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่า เป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันที

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1516 (10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1517 (2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณี ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้น จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

*เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (10) ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ คุณสุมณี คุณะเกษม บาร์บี้เมืองไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co