ละคร “หมอหลวง” ทำให้คนไทยรู้จักแพทย์แผนไทย มากกว่าการ “นวด”

อาจารย์แพทย์แผนไทย ชี้ ปรากฏการณ์ละคร “หมอหลวง” ทำให้คนไทยรู้จักแพทย์แผนไทยมากกว่าการ “นวด” ย้ำ ถ้าคนไทยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจการแพทย์แผนไทย แล้วจะให้คนชาติอื่นใดมาสนใจ หรือต้องรอให้คนอื่นมาเอาไปก่อน?
ละคร “หมอหลวง” ทำให้คนไทยรู้จักแพทย์แผนไทย มากกว่าการ “นวด”

ปรากฎการณ์จากละครเรื่อง “หมอยา”

ทำให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ของแผ่นดินไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

จากนี้ถ้าพบใครมีคำนำหน้าชื่อว่า พท. หรือ พทป. ก็ขอให้รับทราบว่า

พวกเขาเหล่านั้นคือ “แพทย์” คือ “หมอ” คือ “แพทย์แผนไทย” ผู้รักษาองค์ความรู้การแพทย์ประจำชาติไทย

จากกระแสละคร “หมอหลวง” อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา ได้เขียนเล่าถึงละครเรื่องนี้ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยิ่ง และการแพทย์แผนไทยของไทยไว้อย่างน่าสนใจ

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

ผู้คนชาวไทยได้รู้จักการแพทย์ประจำชาติของตนเองมากกว่าคำว่า “นวด”

สหวิชาชีพการสาธารณสุขก็ได้รับทราบความรู้การแพทย์แผนไทยมากขึ้นกว่าเดิม

เป็นความหวังอันเรืองรองขึ้นมาที่สหวิชาชีพจักได้พอเข้าใจการแพทย์แผนไทยบ้าง

และกว่าพวกเราจะเรียนจบวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น ช่างลำบากอยากเข็ญไม่ต่างกันเลย

แพทย์แผนไทยเกือบทั้งประเทศนั้นเป็นแพทย์ปริญญา และมีใบประกอบวิชาชีพที่ต้องสอบด้วยความยากลำบากมาก

มีสภาวิชาชีพของตน “สภาการแพทย์แผนไทย” เพื่อควบคุมดูแลเฉกเช่นเดียวกับแพทยสภา เช่นกัน

มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติการอยู่ใน รพสต. ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

มีคลินิกการแพทย์แผนไทยของภาคเอกชนตั้งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศในทุกๆจังหวัด

ละครนำเสนอให้ทราบว่าแพทย์แผนไทยนั้นไม่ใช่ “หมอนวด” อย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน

เรามีวิชา เรามีความรู้ เรามีจารีต เรามีครูบาอาจารย์ และเรามีคุณธรรมของคำว่าหมอเช่นกัน

หมอหลวง เป็นละครเรื่องเดียวที่กล่าวถึงทุกสิ่งดั่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถการไทย ผดุงครรภ์ไทย นั่นคือสิ่งที่พวกเราเรียนรู้มา

และสรรพวิชาเหล่านั้นก็มีความแตกต่างจากความรู้ในระบบการบริการสาธารณสุขในปัจจุบัน

แพทย์แผนไทยนั้น ห่างหายไปจากความรับรู้ของผู้คนในชาติมานาน ซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้คนจะไม่รู้จัก

ไม่ทราบว่าพวกเราก็เป็น “หมอ” แต่เป็นหมอจากองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ที่คนส่วนมากไม่คุ้นเคย

แต่ละครหมอหลวง ได้แสดงให้เห็นถึงสรรพวิชาต่างๆอันเกิดแต่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

และนำกลับมาโลดแล่นผ่านตัวละคร จนกระแสของละครเป็นที่รับรู้ของคนไทยทั้งประเทศ

ทั้งๆ ที่ออกอากาศไปได้เพียง 10 ตอนแค่ครึ่งทางของละครทั้งเรื่องเท่านั้นเอง

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

ต่อไปถ้าพบใครมีคำนำหน้าชื่อว่า พท. หรือ พทป. ก็ขอให้ได้รับทราบว่า

พวกเขาเหล่านั้นคือแพทย์ คือหมอ คือแพทย์แผนไทย ผู้รักษาองค์ความรู้การแพทย์ประจำชาติไทย

การแพทย์แผนไทย การแพทย์ของแผ่นดินไทย เป็นการแพทย์ที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

เป็นการแพทย์ที่เต็มไปด้วยจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนไทย

แต่ถ้าคนไทยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่เชื่อ ไม่ช่วยกันผดุงรักษาไว้ แล้วจะให้คนชาติอื่นใดมาสนใจกันเล่า? หรือต้องรอให้คนอื่นมาเอาไปก่อน? คนไทยถึงจะตื่นตัว เมื่อนั้นอาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้

อ้างอิง : อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.