กราบสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ขอพร ค้าขายร่ำรวย

อีจัน ร่วมกราบ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ในวันคล้ายวันสวรรคต 3 พ.ย. 66 และ ขอพร ชีวิตสำเร็จ ค้าขายร่ำรวย
กราบสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ขอพร ค้าขายร่ำรวย

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในทุกๆวันที่ 3 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทางราชสกุลปัทมสิงห์ สำนักวัดมหาธาตุ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์วัดมหาธาตุ และมูลนิธิมหาสุรสิงหนาท จะจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย และวางพวงมาลา ต่อหน้าพระบวรนุสาวรีย์ ในฐานะที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองและต่อสำนักวัดมหาธาตุ

สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็นผู้มีพระคุณในการกอบกู้เอกราชและเป็นผู้บูรณะวัดสลักให้กลายเป็นวัดมหาธาตุฯ ในปัจจุบัน

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดสลัก”

ในปี พ.ศ. 2338 สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงออกผนวช ณ วัดพระศรีสรรเพชญาราม

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ได้ทรงสถาปนาวัดมหาธาตุขึ้น จึงมีการตั้งพระบวรราชานุสาวรีย์ อยู่ด้านหน้าพระวิหารโพธิลังกา ภายในวัดมหาธาตุ

ตั้งแต่ในช่วงเช้า มีพิธีถวายพวงมาลา จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และหลายๆหน่วยงาน จนในเวลา 08.00 น. พิธีพราหมณ์ก็เริ่มขึ้น ด้านหน้าพระบวรนุสาวรีย์ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยพิธีทั้งหมดในวันนี้ มีราชสกุลปัทมสิงห์ เป็นแม่งานฝ่ายฆราวาส และมีพระพรหมวชิราบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท นามเดิม บุญมา ประสูติตรงกับวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2286 ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ พระองค์ทรงรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นายสุดจินดาหุ้มแพร เคยร่วมรบกับพระเจ้าตาก และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระมหามนตรี เจ้ากรมตำรวจในขวา

ต่อมาปลายปี พ.ศ.2310 พระเจ้าตากได้ยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า และได้สถาปนาเมืองธนบุรีเป็นราชธานี และนายสุดจินดาฯ ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือ วัดสลัก หรือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในปัจจุบัน ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จะสถาปนา ให้เป็น สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราวังบวรสถานมงคล ตำแหน่งพระอุปราช (วังหน้า)

ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเคยเข้าทำการรบ 24 ครั้ง ก่อนจะสวรรคตเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2346 สิริรวมอายุ 60 ปี

พระบรมนุสาวรีย์ ที่ตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุฯ นี้ ก็มีผู้มาสักการะ กราบไหว้กันทุกวัน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายย่านท่าพระจันทร์และใกล้เคียง ที่มาขอพรให้พระองค์ท่าน คุ้มครอง ดลบันดาลให้ ค้าขายร่ำรวย ประสบความสำเร็จ ใครอยากจะลองมาขอพร ให้ชีวิตปังๆ ก็สามารถมาได้ ที่วัดมหาธาตุฯทุกวันเลยนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co