มท. ขยายวีซ่า ให้นักท่องเที่ยว อยู่ไทยได้ 45 วัน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงมหาดไทย วางมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขยายเวลาวีซ่า ให้นักท่องเที่ยว สามารถอยู่ไทยได้ 45 วัน จากเดิม 30 วัน
มท. ขยายวีซ่า ให้นักท่องเที่ยว อยู่ไทยได้ 45 วัน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาต่างชาติพำนักในประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน 45 วัน ขณะผู้ได้รับ Visa on Arrival พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากโควิด 19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 ก.ย. 65 ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลา ในการพำนักในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565-31 มี.ค. 2566 ดังนี้

1) คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน

2) คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ได้ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน

3) คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็น ไม่เกิน 45 วัน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้นนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. ครั้งที่ 11/65 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

คลิปอีจันแนะนำ
ฆ่าลูกประชดเมีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co