วันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 ก.ย. ของทุกปี

19 กันยายน ของทุกปี วันพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 ก.ย. ของทุกปี

“วันพิพิธภัณฑ์ไทย” 19 กันยายน ของทุกปี 

เมื่อปี 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 19 ก.ย. เป็น “วันพิพิธภัณฑ์ไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย ขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. 2417 และเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยพระองค์เอง 

โดยพิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย หรือหอมิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของไทย โดยสร้างขึ้นเมื่อปี 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ซึ่งเป็นอาคารใหม่ภายในพระบรมมหาราชวัง จัดแสดงศิลปะโบราณ วัตถุของไทย ของพระมหากษัตริย์ และต่างประเทศ  

สิ่งเหล่านี้ ได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน ผ่านกาลเวลามานับร้อยปี และได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2417 เพื่อได้ศึกษา เรียนรู้รากเหง้าตัวของเราเองมากขึ้น 

ซึ่งในวันดังกล่าว ทางพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพิพิธภัณฑ์วัด ชุมชนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จะจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อย่าง การจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมโลก และช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  

ข้อมูลจาก: https://www.finearts.go.th/ , https://parliamentmuseum.go.th/  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co