ศรีสุวรรณ ร้องผู้ตรวจการฯ กู้เงินมาแจก ดิจิทัลวอลเล็ต ขัด รธน.หรือไม่?

ศรีสุวรรณ ร้องผู้ตรวจการฯ กู้เงินมาแจก ดิจิทัลวอลเล็ต ขัด รธน.หรือไม่? ซัด การกู้เงินมาแจกโดยออกเป็น พรบ.กู้เงิน เป็นการเลี่ยงบาลี เพื่อสร้างภาพตอบสนองนโยบายพรรคเท่านั้น
ศรีสุวรรณ ร้องผู้ตรวจการฯ กู้เงินมาแจก ดิจิทัลวอลเล็ต ขัด รธน.หรือไม่?

ประเด็นแจก 1 หมื่นบาท โครงการดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทย ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงแนวทางในการแจกเงิน 1 หมื่นบาทเมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 โดยที่มาของเงินจะเป็นการใช้ พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

ศรีสุวรรณ ร้องผู้ตรวจการฯ กู้เงินมาแจก ดิจิทัลวอลเล็ต ขัด รธน.หรือไม่?
เปิดเกณฑ์ชัดๆ ใครได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท แจก 50 ล้านคน เริ่ม พ.ค.67

วันนี้ (13 พ.ย.66) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ใช้อำนาจตาม รธน. เสนอเรื่องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ขัดหรือแย้งต่อ รธน.2560 ม.140 ประกอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ม.53 หรือไม่?

จากกรณีที่ นายเศรษฐา ออกมาแถลงรายละเอียด โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยจะให้กับประชาชนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เงื่อนไขต้องเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือน และมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งแหล่งเงินที่จะนำมาแจกคือ การออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นายเศรษฐา พูดมาโดยตลอดว่าจะไม่กู้เงินมาดำเนินการโครงการนี้แต่อย่างใด อันถือเป็นการตระบัดสัตย์ของผู้นำประเทศ ที่ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรง

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การกลืนน้ำลายตัวเอง โดยใช้ช่องทางในการกู้เงินมาแจกดังกล่าว เป็นไปเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองเท่านั้น อันอาจขัดต่อ ม.9 วรรคสาม แห่ง พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 อีกทั้งไม่เข้าข่ายเป็นกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันตาม ม.53 ของกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งการจะออกกฎหมายกู้เงินดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายการเงิน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 2548 โดยเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะใน ม.20 และ ม.22

นอกจากนั้น ยังอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเท่านั้น

แต่การที่รัฐบาลของนายเศรษฐา จะกู้เงินมาแจกโดยออกเป็น พรบ.กู้เงินนั้น เป็นการเลี่ยงบาลี เพื่อต้องการสร้างภาพในการตอบสนองนโยบายที่พรรคของตนเคยหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น แต่คนไทยทั้ง 70 ล้านคนจะต้องมาร่วมกันแบกรับหนี้ เพื่อร่วมกันใช้ดอกเบี้ย ร่วมกันใช้หนี้ในอนาคตกันทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจน จึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับคนในอนาคตต่อไปด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลใช้อำนาจไปตามอำเภอใจดังกล่าวได้ จึงได้นำความมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า การออก พรบ.เงินกู้ 5 แสนล้านดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.140 ประกอบ ม.53 แห่ง พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 หรือไม่ อย่างไร เพื่อยุติการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเมือง บนความเสียหายของวินัยการเงินการคลังของชาติต่อไป

ต้องติดตามต่อค่ะ ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะใช้อำนาจตาม รธน. เพื่อเสนอเรื่องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ขัดหรือแย้งต่อ รธน.2560 ม.140 ประกอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ม.53 หรือไม่?

คลิปอีจันแนะนำ
อวยพร งานแต่ง จากใจเพื่อน "มีลูกเมื่อไหร่ เดี๋ยวก็รู้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co