นพ.ยง ชี้ ภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม ส่งผลให้อาการโควิดน้อย

นพ.ยง ชี้ ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อร่วมกับการฉีดวัคซีน เป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ดี
นพ.ยง ชี้ ภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม ส่งผลให้อาการโควิดน้อย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เกี่ยวกับภาพรวมโควิด 19 ที่มีแนวโน้มในทางดีขึ้นว่า...

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น จากการฉีดวัคซีน โดยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 143 ล้านโดส แต่เมื่อดูการฉีดครบ 2 เข็ม ก็อยู่ประมาณเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ และการฉีด 3 เข็ม ประมาณเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์

ในขณะเดียวกันประชากรส่วนใหญ่ มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ ยอดการติดเชื้อที่มีการแจ้งให้ทราบ เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ในความเป็นจริงประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : Yong Poovorawan

จากข้อมูลที่เห็นได้ชัดในการศึกษาของศูนย์ ในเด็ก 5-6 ปี เป็นวัยที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน มีการติดเชื้อไปแล้ว 47% จากการตรวจเลือด เพียงครึ่งเดียวที่ทราบว่าติดเชื้อ อีกครึ่งหนึ่งเป็นการติดเชื้อแบบมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ แต่ตรวจพบภูมิต้านทานบ่งบอกถึงการติดเชื้อมาแล้ว และจากการศึกษาของเรา ร่วมกับทางจังหวัดชลบุรี ในการศึกษาวัคซีน Covovax ในอาสาสมัคร 215 คน โดยมีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แต่พบว่า เมื่อนำมาตรวจเลือด คนที่บอกว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อน แต่ผลเลือดแสดงว่ามีการติดเชื้อมาแล้วถึง 1 ใน 3 และถ้ารวมคนที่ติดเชื้อแบบที่ทราบและรู้แล้ว จำนวนการติดเชื้อมาแล้ว เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าแน่นอน แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว และภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ร่วมกับการฉีดวัคซีน จะเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม ที่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทั้งหมดจึงแสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ประชากรส่วนใหญ่ มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น จากการฉีดวัคซีนและจากการติดเชื้อมาแล้วเป็นจำนวนมาก และการติดเชื้อซ้ำ จะทำให้อาการต่างๆ น้อยลง โรคก็จะดำเนินต่อไป เป็นประจำฤดูกาล ภาพรวมความรุนแรงของโรคจะน้อยลง เพราะประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับสายพันธุ์

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : Yong Poovorawan
คลิปอีจันแนะนำ
ทลายผับเด็ก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co