อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ ! พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท

ข่าวปลอม อย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ ! ลงทะเบียน พ่อแม่รับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ
อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ ! พ่อแม่ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท

ข่าวปลอม อย่าแชร์ ! พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ

จากที่มีการส่งต่อคำแนะนำในโลกออนไลน์เรื่อง พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

สำหรับในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าพ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

คลิปอีจันแนะนำ
ชื่อนี้ คอลเซ็นเตอร์มีชะงัก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co