ยื่นขอเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด วันแรก เกษตรกรเช็กสิทธิ์ด่วน

เริ่มวันแรก ยื่นขอเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด เกษตรกรเช็กสิทธิ์ด่วน ใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถดำเนินการได้ช่องทางไหน เช็กเลย
ยื่นขอเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด วันแรก เกษตรกรเช็กสิทธิ์ด่วน

วันที่ 15 พ.ย. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า วันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดให้กษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยนจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดทั่วประเทศ สามารถดำเนินการได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด, หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th   

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอเปลี่ยนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด มีดังนี้ 

  • 1.ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือสำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.) 

  • 2.บัตรประจำตัวประชาชน 

  • 3.สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ได้แก่

เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

  • วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) 

  • วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก) 

"การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่/วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก หรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด" 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

คลิปอีจันแนะนำ
นางฟ้าชรา ของหมาแมวจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co