โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ยกกำแพงให้ นร. ระบายผลงาน สร้างงานศิลปะ

ภาพวาดสุดติสท์ สตรีทอาร์ต เต็ม กำแพงทางเท้า โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ยกกำแพงให้ นร. ระบายผลงาน
โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ยกกำแพงให้ นร. ระบายผลงาน สร้างงานศิลปะ

นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สร้างผลงาน ภาพวาดบนกำแพงทางเดินในโรงเรียน สร้างสีสัน ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สร้างงานศิลปะ บนกำแพงทางเดิน ระยะทางกว่า 200 เมตร ของโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เกิดความสวยงาม หลังจากที่กำแพงรั้วทางเดินปล่อยว่างเปล่า ทางโรงเรียนจึงเกิดแนวคิดในวิชาศิลปศึกษา ให้นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบ พร้อมสร้างงานศิลปะภาพวาดสตรีทอาร์ตตามความคิดของนักเรียน ในแต่ละห้อง เป็นการสร้างงานศิลปะ จนเกิดความสวยงามของโรงเรียน

ซึ่งภาพวาดแต่ละช่องของกำแพง มีนักเรียนหลายห้อง สร้างงานศิลปะ ในภาพวาดลงสีในรูปแบบภาพวาดสตรีทอาร์ต ที่นำเอาความคิดของนักเรียนตามสาขาที่เรียน มาถ่ายทอดบนกำแพง มีรูปแบบ ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการกีฬา ทั้งภาพวาดแชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอาเจนติน่า ภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิจิตรและทั้งประเทศ นำมาไว้บนกำแพง สร้างความสวยงาม ให้กับโรงเรียน

นางสาวชนัญชิตา เครือขอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระบุว่า ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน นำภาพวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเอกที่เรียน นำมาวาดบนกำแพง ซึ่งจะนำความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ ในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาแต่งเติมภาพวาดผ่านบนกำแพงของโรงเรียน จากเดิมมีเพียงสีที่ว่างเปล่า สร้างความสวยงามของโรงเรียน รวมถึงได้สร้างสันแนวคิด การแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน สร้างความสามัคคี ในชั้นเรียน ต่อยอดการเรียนในอนาคต

ขณะที่ นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย ครูชำนาญการแผนกวิชาศิลปะโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ระบุ ว่า โครงการนี้เริ่มจากการเรียนการสอนวิชาศิลปะ มองเห็นว่ากำแพงทางเดินยังขาดความสวยงาม จึงมีโครงการรักสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ นำเอากำแพงทางเดินมาเป็นวิชา ให้นักเรียนได้ออกแบบงานศิลปะผ่านจิตนาการของตัวเอง ซึ่งใช้งบประมาณเพียง 5,000 บาท เป็นค่าวัสดุสี ที่นอกจากจะได้กำแพงที่สวยงาม ยังเป็นงานศิลปะที่ออกมาจากใจ ของนักเรียนที่ร่วมกันวาดภาพ

สอดคล้องกับ นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างในเป็นประโยชน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ผลทางอ้อมโรงเรียนยังได้ความสวยงาม ความแปลกใหม่ของโรงเรียนให้เกิดความสนใจของนักเรียน เตรียมต่อยอดโครงการภาพวาดยังจุดอื่นของโรงเรียน

สำหรับภาพวาดสตรีทอาร์ต ของศิลปินนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการวาดภาพ มีความคืบหน้า แล้ว 40 เปอร์เซ็นต์  แต่ยังขาดอุปกรณ์การวาด ทั้งสี ผู้กัน และ อุปกรณ์การวาดอื่นอื่น ซึ่งผุ้ที่สนใจ สามารถเข้าชม ความสวยงามของภาพวาด ที่นักเรียนร่วมกันวาด รวมถึง ร่วมบริจาคอุปกรณ์การวาด ได้ ที่ นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย ครูชำนาญการแผนกวิชาศิลปะโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

คลิปอีจันแนะนำ
บิ๊กตู่ มั่นใจกรรมดีคุ้มครองไม่กลัวมนต์ดำเข้าตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co