กาฬสินธุ์ จัดประกวดควายไทย ชิงเงินรางวัล และ ถ้วยเกียรติยศ

จ.กาฬสินธุ์ ร่วม สมาคมควายไทย และ กลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จัดประกวดควายไทย ชิงเงินรางวัล และ ถ้วยเกียรติยศ พร้อม โชว์ตัว “เบิ้มพันล้าน” ควายงามสีดำ มูลค่า 30 ล้าน
กาฬสินธุ์ จัดประกวดควายไทย ชิงเงินรางวัล และ ถ้วยเกียรติยศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตําบลคําบง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมควายไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมประกวดควายไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 โดยมี “เบิ้มพันล้าน” ควายงามสีดำจังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 30 ล้านมาโชว์ตัว และไฮไลท์อยู่ที่การประกวดควายไทยงาม ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศหลายประเภท

ที่สนามโรงเรียนคำบงวิทยา ต.คําบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายไทย จ.กาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงาน ร่วมงาน  ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศ นำควายไทยงามเข้าร่วมประกวดและชิงรางวัลเป็นจำนวนมาก

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ควายไทยเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในอดีตควายได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้ชาวนา เพราะเป็นทั้งแรงงานในการทําไร่ ทํานา เกษตรกรใช้มูลของควายที่เรียกว่าปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยสำหรับใส่พืชผลทางการเกษตร และนํามูลควายมาจําหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย ปัจจุบันจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยลดลง เนื่องจากหันไปเลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ต่างประเทศ ส่วนที่เลี้ยงอยู่ก็เป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ

ไฮไลท์ของการจัดมหกรรมประกวดควายไทย อยู่ที่การนำควายไทยงาม มูลค่า 30 ล้านมาโชว์ตัว ชื่อเจ้า “เบิ้มพันล้าน” อายุ 11 ปี ตัวสีดำ เกิดจากพ่อชื่อ "ปู่เบิ้ม" ซึ่งเป็นควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์ และการประกวดควายไทยหลายประเภท เช่น การประกวดประเภทรุ่นฟันแท้ 3 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การประกวดรุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงเกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน  5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงไม่เกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และการประกวดรุ่นแกรนด์แชมป์ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดวัน

คลิปอีจันแนะนำ
เรื่องวุ่นๆ ของแม่และลูกสาว จำวันผิดชีวิตเปลี่ยน “กลับบ้านนอนเลยค่ะ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co