รัฐบาล ส่งเสริมจ้างงานคนพิการ เตรียม เปิดให้ขอพื้นที่ทำกิน 1 ต.ค. นี้

รองโฆษกรัฐบาล เผยรัฐบาล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ หลังสร้างรายได้กว่า 1,661 ล้านบาท เตรียมเปิดโครงการ พัฒนาทักษะแรงงานอิสระ ยุค 4.0 ตุลาคมนี้
รัฐบาล ส่งเสริมจ้างงานคนพิการ เตรียม เปิดให้ขอพื้นที่ทำกิน 1 ต.ค. นี้

รองโฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ สร้างรายได้ให้กว่า 1,661 ล้านบาท เตรียมเปิดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 ตุลาคมนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเน้นสร้างโอกาสแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นางสาวรัชดา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากรายงานภาพรวมการดำเนินงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และรับสิทธิสัมปทานพื้นที่ทำกินในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64-ส.ค. 65) มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,546 ราย แบ่งเป็นคนพิการรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลรับสิทธิแทน 4,015 คน จากนายจ้างภาครัฐ และเอกชน 1,956 แห่ง สร้างรายได้ให้แก่คนพิการกว่า 1,661 บาทต่อปี ส่วนผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ มีสถานประกอบภาคเอกชนเข้าร่วม 196 แห่ง และได้ให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้ว รวมทั้งสิ้น 1,499 คน เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,000 คน สร้างรายได้ให้คนพิการแล้ว 171.25 ล้านบาทต่อปี โดยในปี 2566 ตั้งเป้าขยายการจ้างงานผู้พิการผ่านโครงการดังกล่าว เพิ่มขึ้น 20% เป็น 1,800 คน สำหรับผู้พิการที่ไม่พร้อมรับงานจ้างเหมาบริการ ทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ ยังสามารถรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าแทนได้ ผ่านกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ คนพิการที่หางานทำและสถานประกอบการที่ต้องการจ้างคนพิการเข้าทำงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (GIG Worker) เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพฟรี ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าหมาย 31,500 คน เมื่อฝึกจบจะได้รับมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพด้วย ซึ่งแรงงานในกลุ่ม GIG Worker นี้ จะเป็นคนที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว งานรับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นจบเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะแรงงานอิสระ (GIG Worker) จะเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยียานยนต์ เกษตรและอาหารแปรรูป ก่อสร้าง ดิจิทัล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลป์ ท่องเที่ยวและบริการ และงานเชื่อม เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มฝึกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506

คลิปอีจันแนะนำ
เกือบโป๊ะ! บังเตี๊ยมเพื่อน ช่วยซื้อขนมแฟนสาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co