“หอพระนอน” วัดพระธาตุพนม

ชมความงดงดและสักการะรอยพระพุทธบาท ณ หอพระนอนหรือหอพระพุทธไสยาสน์ วัดพระธาตุพนม
“หอพระนอน” วัดพระธาตุพนม

หากมีโอกาสมาเยือนพระธาตุพนม บอกเลยว่าอีกจุดที่ต้องมาชมความงดงามและมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลให้ได้ คือ หอพระนอนหรือหอพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งภายในหอพระนอนมีพระพุทธรูปโบราณและพระพุทธบาทจำลอง อันงดงามยิ่งนัก

เนินพระอรหันต์ เป็นสถานที่อยู่จำพรรษาของพระหันต์ 5 รูป ที่ได้มาทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมพระอรหันต์ 5 รูป

ประกอบด้วย

1. พระสังขวิชาเถระ

2.พระรัตนเกระ

3.พระจุลรัตนเถระ

4. พระรัตนเถระ

5.พระจุลรัตนเถระ

หลังจากพระมหากัสสปเถระและพญาทั้ง 5 สร้างสถูปเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุเมื่อปีพุทธศักราช 8 ให้หลังประมาณ 500 ปี จากนั้นพญาสุมิตธรรมวงศาแห่งเมืองมรุกขนคร และพระอรหันต์ 5 รูป ได้ทำการบูรณะขณะ เดียวกันพญาสุมิตธรรมวงศาก็ได้สร้างกุฏิถวายพระเกระทั้ง 5 เพื่อให้เป็นที่พักจำพรรษา ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศได้ขององค์พระธาตุพนม

ซึ่งทางด้านทิศเหนือขององค์พระราตุพนมมี 1 หลังเป็นกุฏิที่อยู่ของพระสังขวิชาเถระที่เรียกว่า "หอพระนอนหรือหอพระพุทธไสยาสน์" ในปัจจุบันด้านทิศตะวันตกมีจำนวน 2 หลัง เป็นกุฏิของพระรัตนเถระและพระจุลรัตนเถระ ซึ่งได้แก่กุฏิ "กระตึบหรือกระตีบพระอรหันต์ " อยู่บริเวณลานต้นพระสมหาโพธิ์ ส่วนทางด้านทิศใต้องค์พระธาตุพนม 2 หลังเป็นที่อยู่ของพระสุวรรณปาสาทเถระและพระจุลสุวรรณป่าสารทเถระใกล้กับกุฏิศิลาภิรัตรังสฤษฎิ์หรือกุฏิใหญ่ในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
“พระธาตุพนม” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกว่า 2,500 ปี
“หอพระนอน” วัดพระธาตุพนม

ทั้งนี้ ภายในหอพระนอนหรือหอพระพุทธไสยาสน์ มีพระพุทธรูปโบราณ และพระพุทธบาทจำลอง อันดงามยิ่งนัก เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต

ถ้าได้มีโอกาสมาเยือนวัดพระธาตุพนม ต้องไม่พลาดจุดนี้กันนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co