เช็กเลย อาชีพอะไรที่ AI และหุ่นยนต์ แทนที่ไม่ได้

saviom.com เปิดข้อมูล 6 อาชีพ ที่แม้ AI และหุ่นยนต์ ก็ยังแทนที่ไม่ได้
เช็กเลย อาชีพอะไรที่ AI และหุ่นยนต์ แทนที่ไม่ได้

ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่เราพูดถึง  13 อาชีพมีแววตกงาน เมื่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงาน แต่ยังมีอีกหลายอาชีพที่ระบบหุ่นยนต์และ AI ต่างๆ ยังไม่สามารถแทนที่ได้ อาจเพราะการพัฒนายังไม่รวดเร็วพอที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ หรือทำงานได้ดีเท่ามนุษย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เมื่อ AI และหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่แรงงาน 13 อาชีพมีแววตกงาน
เช็กเลย อาชีพอะไรที่ AI และหุ่นยนต์ แทนที่ไม่ได้

แต่ในอนาคตที่พัฒนาจนทำงานได้ดีและลดจุดด้อยของมนุษย์ในบางตำแหน่งงาน เช่น ความผิดพลาดน้อยกว่า ไม่มีอารมณ์ในการทำงาน ก็อาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้เช่นกัน

ซึ่งหลากหลายอาชีพที่ AI หรือหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เช่น

1.การศึกษา

การเก็บข้อมูล หรือสำรองข้อมูลเป็นงานที่ AI สามารถทำได้อย่างแน่นอน แต่ค่านิยมของเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ ส่วนหนึ่งของงานของครูคือการช่วยปลูกฝังค่านิยมและศีลธรรมอันดีให้กับเยาวชนพร้อมกับหลักสูตรที่กำหนด 

ยิ่งไปกว่านั้น ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก และความสำคัญของการสนทนาที่ละเอียดอ่อนนั้นไม่สามารถพูดเกินจริงได้ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นแบบอัตโนมัติได้

2.กฎหมายหรือคดี

ทนายความจะต้องบังคับใช้กฎหมายกรณีกับแต่ละกรณีที่ไม่ซ้ำกัน ในขณะเดียวกันก็พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย บ่อยครั้ง นักกฎหมายจะต้องหันไปใช้การเจรจา ซึ่งต้องการความสามารถในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่เหมาะสม

สิ่งที่ระบบอัตโนมัติไม่สามารถทำได้ ความเอาใจใส่ที่จำเป็นสำหรับสายงานนี้เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถเลียนแบบได้ และสิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งนักกฎหมายและผู้พิพากษา

3.การแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ


เราเคยเห็นภาพของหุ่นยนต์ที่ทำขั้นตอนการผ่าตัดมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปได้จริงที่บทบาทบางอย่างในการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ดี ความสามารถในการฟังและดูแลความต้องการส่วนบุคคลของผู้ป่วยแต่ละราย 

หรือบทบาทด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อน เช่น จิตวิทยาหรือจิตเวช อาจกล่าวได้ว่าด้านกลไก บางอย่างของการดูแลสุขภาพอาจได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ แต่องค์ประกอบของมนุษย์จะต้องอยู่ที่นั่นเสมอ

4.งานสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นอย่างมาก และในขณะที่ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องมือดิจิทัลสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์ด้วยตนเอง งานสังคมสงเคราะห์ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหุ่นยนต์หรือ AI ก็ไม่สามารถทำได้

5.ออกแบบ

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกราฟิก สถาปัตยกรรม หรือด้านอื่นๆ ของการออกแบบ ระบบอัตโนมัติอาจยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะการออกแบบยังต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากมาย ซึ่งเป็นลักษณะของมนุษย์ที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ด้วยเทคโนโลยี

6.งานเขียนหรือบทความ

บางครั้งใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียหรือการเขียนข้อความแจ้งเตือน และยังสามารถใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ หรือการสแกนเพื่อคัดลอกผลงาน

ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีไม่สามารถทำซ้ำความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หรือความสามารถที่จำเป็นในการสร้างความคิดที่ไม่เหมือนใครและเป็นต้นฉบับ นอกจากนี้ การเขียนที่ดีเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเกี่ยวข้องได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หุ่นยนต์หรือ AI ยังไม่เคยเข้าใจได้ดี

ยังมีอีกมากมายที่หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้ดีเท่ามนุษย์ เช่นในด้านของสุนทรีย์ศาสตร์, ศิลปะการทำอาหาร, ศิลปะด้านวัฒนธรรมและดนตรีต่างๆ

ดังนั้น เราสามารถเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยชีวิตมนุษย์ให้สะดวกสบายและดีขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมาทดแทน ยังมีกิจกรรมและสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่ยังคงต้องใช้มนุษย์ในการสร้างสรรค์และควบคุมอยู่ เพียงแต่นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบร่วมให้สามารถทำได้ดีและง่ายขึ้น

คลิปอีจันแนะนำ
หัวใจหล่อๆ ของคุณต่อถูกส่งต่อแล้วนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co