อึ้ง! 6 เดือนไทยพบจุดความร้อนเพิ่ม 80%

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดตัวเลขจุดความร้อนในช่วง 6 เดือน พบ สูงกว่าปีที่แล้วถึง 80.09%
อึ้ง! 6 เดือนไทยพบจุดความร้อนเพิ่ม 80%

การรู้เรื่องจุดความร้อน (Hotspot) มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

เพราะนอกจากบ่งบอกว่าพื้นที่นั้นเกิดไฟไหม้แล้ว ยังใช้คาดการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย

เนื่องจากไฟไหม้ทำให้เกิดมลพิษฝุ่นพิษสะสมในอากาศ จนทำให้ค่า PM 2.5 สูงขึ้น รวมทั้งทำให้สัตว์ป่าตายเพราะเกิดไฟไหม้ป่าด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
วิกฤตไฟป่าแม่ปิงคร่าชีวิต จนท.เผย สาเหตุเกิดจาก เผาเพื่อหาของป่า
อึ้ง! 6 เดือนไทยพบจุดความร้อนเพิ่ม 80%

วันนี้ อีจัน จะพาไปดูข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งรายงานข้อมูลเปรียบเทียบการเกิดจุดความร้อน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เทียบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 11 มี.ค. ของปี 2565 กับปี 2566 ดังนี้

เหนือ

เมื่อปี 2565 เกิดจุดความร้อน 3,832 ส่วนปี 2566 เกิดจุดความร้อน 17,982 คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 14,150

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อปี 2565 เกิดจุดความร้อน 1,355 ส่วนปี 2566 เกิดจุดความร้อน 3,791 คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 2,436

กลางและตะวันออก

เมื่อปี 2565 เกิดจุดความร้อน 557 ส่วนปี 2566 เกิดจุดความร้อน 7,112 คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 6,555

ใต้

เมื่อปี 2565 เกิดจุดความร้อน 10 ส่วนปี 2566 เกิดจุดความร้อน 15 คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 5

เมื่อรวมทั้งประเทศ พบว่า ปี 2565 เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 5,754 ส่วนปี 2566 เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 28,900 คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 23,146 หรือมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80.09%

เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เกิดไฟไหม้ ในช่วง 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.65 - 11 มี.ค.66 เป็นดังนี้

เหนือ

ป่าอนุรักษ์ 17,982

ป่าสงวนแห่งชาติ 15,224

เกษตรกรรมและอื่นๆ 10,409

รวม 43,615

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ป่าอนุรักษ์ 3,791

ป่าสงวนแห่งชาติ 3,199

เกษตรกรรมและอื่นๆ 10,424

รวม 17,414

กลางและตะวันออก

ป่าอนุรักษ์ 7,112

ป่าสงวนแห่งชาติ 2,728

เกษตรกรรมและอื่นๆ 8,571

รวม 18,411

ใต้

ป่าอนุรักษ์ 15

ป่าสงวนแห่งชาติ 45

เกษตรกรรมและอื่นๆ 273

รวม 333

เมื่อรวมทั้งประเทศ พบว่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิดไฟไหม้ 28,900 ป่าสงวนแห่งชาติเกิดไฟไหม้ 21,196 พื้นที่เกษตรกรรมและอื่นๆ ไฟไหม้ 29,677 รวม 79,773

สำหรับช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.65- 11 มี.ค.66

พบว่า 10 จังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ตาก 3.เชียงใหม่ 4.ลำปาง 5.ชัยภูมิ 6.น่าน 7.อุตรดิตถ์ 8.เพชรบูรณ์ 9.แม่ฮ่องสอน และ 10.นครสวรรค์

เรื่องมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 พวกเราช่วยกันลดได้ด้วยการไม่เผาพื้นที่การเกษตร และถ้าพบไฟไหม้ป่า สามารถแจ้งได้ที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนควบคุมไฟป่า โทร.1346

ทั้งป่าและอากาศบริสุทธิ์ เราทุกคนช่วยกันสร้างและรักษาให้ดีได้นะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน The Series คนเคยเลว Ep.5 "เข้ ตลิ่งชัน" จากชีวิตอดีตคนคุก สู่บัณฑิตหลังกำแพง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co