เด้งฟ่าผ่า อธ.ดีเอสไอ โยก ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาการแทน

รมว.ยุติธรรมลงนาม เด้งด่วน นายไตรยฤทธิ์ อธ.ดีเอสไอ โยก พ.ต.ต.สุริยา ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาการแทน
เด้งฟ่าผ่า อธ.ดีเอสไอ โยก ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาการแทน

สมศักดิ์ รมว.ยุติธรรม เด้งฟ้าผ่าปลด ไตรยฤทธิ์ อธ.ดีเอสไอ ย้ายไปนิติวิทย์ สลับ สุริยาโยกนั่งรักษาการแทน มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันนี้ 18 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 18 ม.ค.2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน โดยให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิปอีจันแนะนำ
ศาลอุทธรณ์ ยืนจำคุก “น้ำอุ่น” 8 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co