“อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี ครูภาษาไทยของเด็กยุค 90

เห็นแล้วหายคิดถึง ภาพ “อาจารย์แม่” ในวัย 87 ปี ที่ยังคงดูสุขภาพแข็งแรง ครูภาษาไทยที่เด็กยุค 90 ทุกคนรู้จัก
“อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี ครูภาษาไทยของเด็กยุค 90

ภาพปัจจุบันของ อาจารย์แม่ หรือ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ในวัย 87 ปี ทำให้เด็กยุค’90 ร้องอ๋อ! และหายคิดถึง เพราะ อาจารย์แม่เป็นครูสอนภาษาไทยในระดับตำนาน

โดยเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.66) ในกลุ่มภาพเก่าในอดีต มีการโพสต์รูป“อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ พร้อมข้อความ...

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่)

ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจารย์แม่เกิด 7 มกราคม 2479 ...ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้วครับ ..

เรียกว่าเด็กยุค’90 เห็นแล้วยิ้มหายคิดถึงอาจารย์แม่กันเลย

ย้อนกลับไปในยุค’90 ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต้องรู้จักชื่อ “อาจารย์แม่” รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ครูสอนภาษาไทยในระดับตำนาน เนื่องจากอาจาร์แม่มักได้รับเชิญออกรายการในโทรทัศน์ และเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โดย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นชาวจังหวัดตาก สมรสกับ พลอากาศตรี ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาวคนเดียว คือ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เริ่มเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสตรีผดุงปัญญา จังหวัดตาก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ) หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบัน) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และอีกหลายสถาบัน

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2554 และนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

คลิปอีจันแนะนำ
พรจากพระอาจารย์นวลจันทร์ ถึงผู้ให้ทั้งหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co