"วันการรู้หนังสือสากล" 8 ก.ย. ของทุกปี

8 กันยายน ของทุกปี "วันการรู้หนังสือสากล" (International Literacy Day) เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ
"วันการรู้หนังสือสากล" 8 ก.ย. ของทุกปี

8 กันยายน ของทุกปี "วันการรู้หนังสือสากล" (International Literacy Day) เพื่อเน้นความสำคัญของการรู้หนังสือ (Literacy) ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงผลักดันเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่มีอัตราการรู้หนังสือและมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น  

โดยเมื่อปี 2509 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็น "วันการรู้หนังสือสากล" สำหรับการพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งงานวันดังกล่าวถูกจัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2510  

เนื่องจากมองว่า การให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ ถือเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก เพราะหากมีความรู้และสามารถอ่านออกเขียนได้ ผู้คนก็จะสามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพื่อดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว สามารถหางานทำและมีรายได้ รวมทั้งยังช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

แม้วันดังกล่าวจะไม่ได้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อะไร แต่การรู้หนังสือสากล หรือการอ่านหนังสือ เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ เพราะถือว่าเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันเลย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co