บัตรทองเพิ่มบริการใหม่ เจ็บป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

สปสช. ร่วมมือ สภาเภสัชกรรม เพิ่มบริการบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน
บัตรทองเพิ่มบริการใหม่ เจ็บป่วยเล็กน้อย รับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบผู้ใช้สิทธิ “บัตรทอง” เพิ่มบริการทางเลือกเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ แนะรับยาได้ที่ร้านยาชุมชนใกล้บ้านกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ โดย สปสช. ร่วมมือ สภาเภสัชกรรมเพิ่มบริการทางเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เภสัชกรเป็นหนึ่งในผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่มีบทบาทในการร่วมดูแลและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ โดยเภสัชกรส่วนหนึ่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในร้านยาที่กระจายอยู่ในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่ครอบคลุมดูแลการรักษาพยาบาลคนไทย 48 ล้านคน และครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนไทยทุกคน หรือทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา สปสช.จึงให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทุกวิชาชีพด้านสุขภาพ รวมถึงเภสัชกรร้านยา เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบริการสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง มีคุณภาพ และมาตรฐานบริการ ตามบริบทของแต่ละวิชาชีพ

ทั้งนี้ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่ร่วมเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมในระบบบัตรทอง 30 บาท ตามมาตรา 3 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามที่บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

และในปีงบประมาณ 2566 นี้ สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมขยายการให้บริการบัตรทอง 30 บาท ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นเพิ่มเติม โดยเพิ่มบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือ Common Illness

จ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง?

สำหรับครอบคลุมการดูแลภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม ได้แก่

อาการปวดหัว เวียนหัว

ปวดข้อ

เจ็บกล้ามเนื้อ

มีไข้

ไอ เจ็บคอ

ปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

ถ่ายปัสสาวะขัด

ปัสสาวะลำบาก

ปัสสาวะเจ็บ

ตกขาวผิดปกติ

อาการทางผิวหนัง

ผื่น คัน บาดแผล

ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตา

ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหู

พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจาก สปสช.ได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายา และเวชภัณฑ์ และค่าติดตามอาการและผลการดูแล โดยเหมาจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง

การเข้ารับบริการติดตามได้ดังนี้

1.คนไข้ติดต่อไปยัง สปสช. ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน

2.ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยา ภายใต้ชื่อ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย” หลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยมาที่ร้านยา เภสัชกรจะคัดกรองสิทธิคนไข้ว่าจะสามารถรับบริการตามสิทธิบัตรทองได้หรือไม่

ทั้งนี้ด้วยบริการนี้เชื่อมั่นว่า นอกจากจะลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการปฐมภูมิให้กับประชาชนในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสะดวกการเข้ารับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดความแออัดการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล นับเป็นอีกนวัตกรรมระบบบริการสุขภาพที่ สปสช.ได้พัฒนาโดยความร่วมมือจากสภาเภสัชกรรม

คลิปอีจันแนะนำ
ราชายิม ค่ายมวยไทย ที่สอนมากกว่าคนไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co