ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อย่าลืมเช็กสิทธิ ตรวจสุขภาพฟรี ก่อนหมดปี

อย่าลืม ! ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เช็กสิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนหมดปีว่ามีอะไรบ้าง?
ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 อย่าลืมเช็กสิทธิ ตรวจสุขภาพฟรี ก่อนหมดปี

เรื่องสุขภาพไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ใช้สิทธิประกันสังคมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถ ตรวจสุขภาพ ประจำปีฟรี ทำได้ง่ายๆ เช็กสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน) ส่วนจะสามารถตรวจ ตรวจสอบกันเลยว่ามีอะไรฟรีบ้าง?

การตรวจร่างกายตามระบบ

ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน Finger Rub Test

– อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี 1 ครั้งต่อปี

– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ทุก 3 ปี

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตามความเสี่ยง

ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์

– อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปทุก 1-2 ปี

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

– อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

– อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจปัสสาวะ UA

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG

– อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจการทำงานของไต CR

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

– อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี

การตรวจอื่นๆ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG

– สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

– อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA

– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุกๆ 5 ปี

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT

– อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray

– อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดีๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไป ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลกับโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือ โทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำก่อนการไปตรวจ

– โทร.ติดต่อเช็คสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิให้เรียบร้อย

– งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

– กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

– งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

– หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ขอบคุณข้อมูล

www.sso.go.th , www.ktbgs.co.th

คลิปอีจันแนะนำ
ครูเล่านาทีระทึก ทาสยา บุกทำร้ายคาห้องเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co