ญี่ปุ่นปรับมาตรการเข้าประเทศใหม่ เริ่ม 11 ต.ค.นี้

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเข้าประเทศใหม่ ไม่ต้องขอวีซ่าถ้าอยู่ 15 วัน และไม่ต้องผ่านกรุ๊ปทัวร์ เริ่ม 11 ต.ค.นี้
ญี่ปุ่นปรับมาตรการเข้าประเทศใหม่ เริ่ม 11 ต.ค.นี้

โควิด 19 เริ่มซาแล้ว ใครจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่านเลยจ้า

วันนี้ (3 ต.ค.65) เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความว่า ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ ใจความว่า...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นว่า ทางการญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ยกเลิกการกรอกในระบบ Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS) ซึ่งเดิมหน่วยงานผู้รับในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้กรอกให้ในกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น รวมทั้งยกเลิกข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นระยะสั้นต้องจัดกำหนดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น

2. กลับมาใช้แนวทางการเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่ (Visa Exemption Arrangements) ซึ่งก่อนสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเคยได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจลงตรา สำหรับการเดินทางเพื่อพำนักระยะสั้น 15 วัน

3. ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นไม่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น หากแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามบัญชีการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ครบ 3 เข็ม หรือ ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยกเว้นแนวปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการบ่งชี้ว่าอาจติดเชื้อโควิด-19

4. ยกเลิกการกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น 50,000 คนต่อวัน

5. เปิดให้เที่ยวบินและเรือขนส่งระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการที่ท่าอากาศยานและท่าเรือของญี่ปุ่นได้เช่นเคย หากท่าอากาศยานและท่าเรือดังกล่าวมีความพร้อมแล้ว

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ คุณสุมณี คุณะเกษม บาร์บี้เมืองไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co