คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เผยเคล็ดลับบูชา คาถา และเครื่องสักการะ เสด็จพ่อ ร.5 สมเด็จพระปิยมหาราช
คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า เพจอีจัน

ขอบคุณภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army

เครื่องสักการะ ที่ท่านทรงโปรด มีดังนี้

น้ำมะพร้าวอ่อน , กล้วยน้ำว้า , ทองหยิบ,ทองหยอด บรั่นดี , ซิการ์ ข้าวคลุกกะปิ ,ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

โดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกให้ธูป 16 ดอก และขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ดอก และใช้คาถาบูชานั้นมีดังนี้พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)

พระสะยา มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหังสะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ “พระสะยา มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ”

คาถาบูชา เสด็จพ่อ ร.5 แบบเต็ม

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยา มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง” พระคาถาอธิษฐานขอพร

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสยา มะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง” จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรานาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดีความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

“ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น”

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ที่สามารถสักการะได้ มีดังนี้

1.พระบรมรูปทรงม้า

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม

3.สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี)

4.ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร

 5.มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

 6.ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ขอบคุณภาพ : หอสมุดพิกุลศิลปาคาร

โดยวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติจึงถือเป็นวันแห่งที่เป็นการน้อมรับรำลึก พระองค์ยังไม่มีเสื่อมคลายจึงถือเป็นวันสำคัญอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก FB : กองทัพบก Royal Thai Army

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co