WHO เผย! บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก

องค์กรค์อนามัยโลกประจำประเทศไทย เผย! บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ผลิต ขาย สูบ และขยะหลังสูบ
WHO เผย! บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก

องค์กรอนามัยโลก (WHO) ชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากภัยยาสูบ ชี้ บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มปลูก

วันนี้ (17พ.ค.65) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ องค์กรค์อนามัยโลกประจำประเทศไทย จัดงานสัมนาภาคีเครือข่าย และแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เพื่อสร้างเข้าใจ ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แพทย์หญิง โอลิเวีย นีเวอร์ราส ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปลูกต้นยาสูบ การผลิต จัดจำหน่าย การสูบ และขยะจากบุหรี่

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง แก่สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประมาณการความสูญเสียทางสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เกิดจากการสู่บบุหรี่นั้น มีมูลค่าสูงถึง 3.5 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ ร้อยละ 2.1 ของ GPD ดังนั้น มาตรการควบคุมการสูบบุหรี่จึงดีต่อทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม"

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การผลิตยาสูบนั้น ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ดิน น้ำ และอากาศเสื่อมโทรม ยาสูบผลิตขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ขยะเหล่านี้มีส่วนทำให้นกทะเล 1 ล้านตัวและสัตว์ทะเล 100,000 ตัว ตายทุกปี

จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ประมาณร้อยละ 65 ของผู้สูบบุหรี่ จะทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่ เช่น ทิ้งบนทางเท้า ชายหาด แหล่งน้ำต่างๆ ก้นบุหรี่เป็นขยะยาสูบที่มีสารก่อมลพิษ และมักจะพบในแหล่งน้ำต่าง ๆ ก้นบุหรี่เป็นขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดในโลก โดยก้นบุหรี่ทั่วโลกจำนวน 4.5 ล้านล้าน ชิ้นถูกทิ้งทุกปี และประมาณ 2.5 พันล้านชิ้น ถูกพบในประเทศไทย

แต่ละปีในทำการเพาะปลูกและบ่มใบยาสูบ ต้องถางพื้นที่ประมาณ 1.26 ล้านไร่ มีต้นไม้จำนวนมากถูกตัดเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำไร่ยาสูบ รวมทั้งการเผาไม้เพื่อนำมาใช้ในการบ่มใบยาสูบหลังการเก็บเกี่ยว และการฟื้นฟูคุณภาพดินหลังการทำไร่ยาสูบมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ข้อมูลนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ ภัยจากบุหรี่ยังมีอีกมาก ทั้งทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และยังกระทบไปถึงเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ ดังนั้นเลิกบุหรี่เพื่อตัวเองและทุกคนรอบข้างเถอะค่ะ

คลิปอีจันแนะนำ
หมอปลา ขอขมาหลวงปู่แสง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co