นักเรียนเฮ ! รร.มัธยมวัดธาตุทอง ให้ไว้ผมยาวได้

มัธยมวัดธาตุทอง ปลดล็อก ให้นักเรียน ชาย หญิง ไว้ผมยาวได้ ครูต้องสนับสนุนเด็ก เลือกทรงผมให้เขากับบุคลิก
นักเรียนเฮ ! รร.มัธยมวัดธาตุทอง ให้ไว้ผมยาวได้

จากที่มีการออกหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนเเละให้โรงเรียนกำหนดตามความสมควรนั้น

(16 ก.พ.66) เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School ได้โพสต์ประกาศ เรื่อง ระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ระบุข้อความว่า ด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า ศธ. ได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้ประกาศเเนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน ดังต่อไปนี้

1.นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

- นักเรียนชาย เเละเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า เเละกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมเเละมีความเรียบร้อย

- นักเรียนหญิง เเละเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมเเละรวบผม ติดโบว์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

2.นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

-การย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

-การไว้หนวด หรือ เครา

-การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดเเต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

3.ไม่ให้นำมาใช้บังคับเเก่นักเรียน ที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน หรือ การดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา การดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน เเละเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน ครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ เเละความมั่นใจของตนเองรวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนเเละจะต้องไม่ขัดเเย้งกับระเบียบนี้

4.ให้คณะกรรมการที่ได้รับเเต่งตั้งกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เเละให้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ตีความเเละวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

คลิปอีจันแนะนำ
นอท กองสลากพลัส ยัน ไม่เคยฟอกเงินให้ใคร! คดีกองสลากพลัส ขายหวยเกินราคา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co