แรงงานได้เฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 ต.ค. นี้

ลูกจ้างได้เฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ เริ่ม 1 ต.ค. นี้ ห้ามนายจ้างจ่ายเงินน้อยกว่าที่กำหนด
แรงงานได้เฮ! ราชกิจจาฯ ประกาศ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 ต.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษา ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้!!!

เมื่อวานนี้(19 ก.ย. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) โดยมีเนื้อหาว่า

“ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (๓) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้”

โดยประกาศให้เริ่มใช้ราชกิจจาฯ ฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 11ต.ค. 65 นายจ้างห้ามจ่ายเงินลูกจ้าง น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ถูกกำหนดไว้ด้วย

คลิปแนะนำอีจัน
ดร.พิมพ์ขวัญ นางงามมีผัวแล้ว 2022 Mrs.Thailand World

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co