ส.ว.วุฒิพันธุ์ ร่อนจดหมายเปิดผนึก ประกาศจุดยืนโหวตพิธา ตามเสียงประชาชน

ส.ว.วุฒิพันธุ์ ประกาศจุดยืน! ร่อนจดหมายเปิดผนึก ขอโหวตให้ พิธา เป็นนายกฯ ตามฉันทามติของประชาชน
ส.ว.วุฒิพันธุ์ ร่อนจดหมายเปิดผนึก ประกาศจุดยืนโหวตพิธา ตามเสียงประชาชน

กระแสจับตามองการทำงานของ ส.ว. หรือสมาชิกวุฒิสภา ในการโหวตนายกฯ หลังจากการเลือกตั้ง 2566 ยังมีไม่หยุดทุกวัน ล่าสุดวันนี้(17 พ.ค. 66) นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ส.ว.ลำดับที่ 174 ได้ร่อนจดหมายเปิดผนึก โดยมีใจความสำคัญ ว่า ขอแสดงเจตนารมย์ ภายใต้สิทธิสมาชิกวุฒิสภา โหวตให้แคนดิเดตนายกฯ พรรคก้าวไกล เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในบ้านเมือง และธำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยตลอดจนสอดคล้องกับฉันทามติของมหาชน ที่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

โดยข้อความในจดหมายเปิดผนึกทั้งหมด ระบุไว้ ดังนี้

จดหมายเปิดผนึก

สมาชิกวุฒิสภา ลำดับที่ 174

วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา ลุล่วงไปด้วยดี โดยมีประชาชนทุกช่วงวัยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นใจอย่างยิ่ง

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ บ่งชี้ว่าพรรคก้าวไกล ได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด และมีผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. มากที่สุดเป็นอันดับ 1

ตามครรลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด ย่อมได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล และหัวหน้าพรรค หรือ ผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด ย่อมมีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี

ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง ที่เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสำคัญ รับใช้ชาติบ้านเมืองมาตลอดช่วงชีวิตของการรับราชการ เคยต้องขมขี่นกับความแตกแยกขัดแย้งในบ้านเมือง ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมย์ ภายใต้สิทธิสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมือง ที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุด ได้ทำหน้าที่ นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมานฉันท์ในบ้านเมือง และธำรงไว้ซึ่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสอดคล้องกับฉันทามติของมหาชน ที่ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566

วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

สมาชิกวุฒิสภา

(อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

คลิปอีจันแนะนำ
เคาะ! ก้าวไกล เพื่อไทย จับมือปรับโฉมประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co