วันนี้ 15 ส.ค. 65 มีเงินโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เช็กเลย

เช็กเลย 15 ส.ค. 65 เงินโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวดเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ เข้าแล้ว
วันนี้ 15 ส.ค. 65 มีเงินโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เช็กเลย

วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 มีเงินโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็กรายละเอียดเข้าเท่าไหร่กดเป็นเงินสดหรือสะสมได้หรือไม่

สำหรับเงินงวดแรกโอนเข้า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ดังนี้

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน

 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)

 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ล่าสุดวันนี้ 15 สิงหาคม 2565 กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรดังนี้

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 • 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

แล้วถัดไป วันที่ 18 สิงหาคม

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

งวดส่งท้ายเดือน วันที่ 22 สิงหาคม

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 • กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย.

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ขอบคุณ : กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง

คลิปอีจันแนะนำ
ผู้เบิกเนตร ฟูจิ ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co