นักวิชาการรวมตัวสะท้อน ผลกระทบ กัญชา - กระท่อม

นักวิชาการห่วง ผลกระทบ กัญชา และกระท่อม ส่งผลต่อระบบสมอง ตับ ทางเดินอาหาร เสี่ยงก่อความรุนแรงในสังคม
นักวิชาการรวมตัวสะท้อน ผลกระทบ กัญชา - กระท่อม

นักวิชาการ หวั่นใจ กัญชา - กระท่อม เข้าถึงง่าย เสี่ยงสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ และสังคม

ในการประชุมวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 ในประเด็น นโยบายยาเสพติดและการนำสู่การปฏิบัติ (Thailand Addiction Scientific Conference 2023: Drug Policy and Implementation)

ประเด็นเชิงสุขภาพและสังคมภายหลังปลดล็อกกัญชาและใบกระท่อม

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวว่า จากการวิจัยการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าสารเซโรโทนินจากใบกระท่อมออกฤทธิ์ส่งผลต่อการทำงานของสมอง

สามารถตอบโจทย์บำบัดรักษาภาวะโรคอ้วน และภาวะซึมเศร้าได้

แต่การนำใบกระท่อมมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติด ประเภทมอร์ฟีน เฮโรอีน และยาบ้า

ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนการบำบัดรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันได้

ด้าน รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​

ยกผลการศึกษาผลกระทบของกัญชาต่อระบบการทำงานของตับ และทางเดินทางอาหาร พบว่า ทั้งสารออกฤทธิ์ THC และ CBD ในกัญชาส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาท

ทำให้การทำงานของทางเดินอาหารช้าลง ส่งผลให้ค่าตับสูง

ผลการศึกษาวิจัยยังบ่งชี้อันตรายทางสุขภาพอื่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองและหัวใจวายเฉียบพลัน ความจำเสื่อมชั่วขณะ

ยกตัวอย่าง ที่กำลังนิยมในกลุ่มวันรุ่น

น้ำกระท่อม ในรูปแบบค็อกเทลอย่าง "สี่คูณร้อย"

จะ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับ และยังมีรายงานการเสียชีวิตจากการเก็บข้อมูลของศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วงปี 2553-2560

จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้กัญชาและใบกระท่อมในระยะยาวต่อไป

ส่วน พญ.สรสพร จูวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ดูแลกลุ่มงานสังคมเคราะห์ งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

เล่าเสริมถึง “สี่คูณร้อย” การเสพใบกระท่อมในรูปแบบน้ำผสมจะได้รับสารเสพติดมากกว่าการเคี้ยวใบสด เพราะปริมาณการเสพมากกว่า

มีรายงานพบผู้ป่วยไส้เน่า อาเจียนเป็นเลือดจากการเสพสี่คูณร้อยปริมาณมากเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

มีเคสผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามารักษาที่คลินิกบำบัดสารเสพติด สุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง เนื่องจากฤทธิ์ของสารเสพติดที่ไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท จึงจำเป็นต้องจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อมในการให้บริการบำบัดสารเสพติดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใบกระท่อมมีประโยชน์ช่วยลดความดัน ไขมัน น้ำตาลได้ แต่การใช้ใบกระท่อมผลที่ได้มีทั้งด้านบวกและลบ ไม่สามารถใช้ได้ปลอดภัย 100% แต่หากมีการวิจัยรับรองประโยชน์ทางการแพทย์ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ได้

ขณะที่ ศ.วิกนาสิงงาม บาราสิงงาม จาก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ มาเลเซีย

เล่าถึงกฎหมายการควบคุมกระท่อมในประเทศมาเลเซีย

เนื่องจากใบกระท่อมยังเป็นสารเสพติดอันตราย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมและกัญชาในทางการแพทย์จากองค์กรในระดับนานาชาติที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการควบคุมและใช้ใบกระท่อมและกัญชาเพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์

โดยเฉพาะงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนที่น่าเชื่อถือพอ

ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซียในฐานะประเทศที่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมมากกว่าประเทศอื่นในขณะนี้ จำเป็นต้องเฝ้าระวัง ติดตาม ผู้ป่วยและศึกษาวิจัยผลกระทบเชิงสุขภาพจากการใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

กระท่อม กัญชา ผลดี ผลเสีย ของมัน อีจันเชื่อว่าทุกคนรู้กันพอสมควร อยู่ที่เลือกใช้กับร่างกายตัวเอง อย่างสมควรเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อความสนุกสนาน ที่มีผลกระทบต่อร่างกายตามมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co