30 กันยายน 65 ศาลนัดแถลงผล ประยุทธ์ 8 ปี

กันยายน 65 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงผลการวินิจฉัย 8 ปี ประยุทธ์ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
30 กันยายน 65 ศาลนัดแถลงผล ประยุทธ์ 8 ปี

เกาะติด ความคืบหน้า ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องพิจารณาวาระ 8 ปี การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรี จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศร. แถลงรับคำร้องวาระ 8 ปี สั่ง พล.อ.ประยุทธ์ หยุดทำหน้าที่นายก
30 กันยายน 65 ศาลนัดแถลงผล ประยุทธ์ 8 ปี

โดยวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรายงานว่า

จากกรณี ประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82

กรณี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้อง) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่

เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

โดยผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า

คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิฉัยได้

จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีทหารคลั่งมอบตัว กราดยิงวิทยาลัยการทัพบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co