ครม. เห็นชอบ ปล่อยกู้ 983 ล้านบาท ช่วย กัมพูชา โครงการปรับปรุงถนน 67

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบ ปล่อยกู้กัมพูชา วงเงิน 983 ล้าบาท สำหรับ โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 พร้อมเงื่อนไขกระจายรายได้สู่ไทย
ครม. เห็นชอบ ปล่อยกู้ 983 ล้านบาท ช่วย กัมพูชา โครงการปรับปรุงถนน 67

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา สำหรับโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ (NR67) และอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการตามขอบเขตของโครงการ NR67 ต่อไป โดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นการให้ วงเงินกู้จำนวน 983 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ เพื่อปล่อยเงินกู้ ระหว่างปี 2567-2569 รวม 491.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการ ส่วนอีก 491.50 ล้านบาท สพพ. จะดำเนินการกู้จากสถาบันการเงินในประเทศต่อไป

ขอบคุณภาพ : รัฐบาล

ทั้งนี้ สพพ. ได้กำหนดเงื่อนไขให้กัมพูชา ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายใต้โครงการดังกล่าวจากไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา รวมถึงต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษาจากไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ไปทำงานในต่างประเทศ และเป็นการกระจายรายได้จากโครงการสู่ผู้ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้างของไทย อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ หรือมากกว่า 491.50 ล้านบาท

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับคาดว่าการพัฒนาโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 จะทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาตามแนวเส้นทางประมาณ 50,000 คน หรือกว่า 10,000 ครอบครัว ใน 38 หมู่บ้าน 12 ตำบล 4 อำเภอ ของจังหวัดอุดรเมียนเจย (อุดรมีชัย) และจังหวัดเสียมราฐ สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตได้รวดเร็วและปลอดภัย และสามารถเข้าถึงสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขตามแนวเส้นทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ขอบคุณภาพ : สพพ.

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดอายุของโครงการ ในแง่ของมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมูลค่าจากการลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุรวมประมาณปีละ 150 ล้านบาท ขณะเดียวกันถนน NR67 ยังช่วยส่งเสริมให้มีการขยายตัวด้านการค้าชายแดน การขนส่งสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งในไทยและกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขอบคุณภาพ : สพพ.

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอีสานใต้ไปยังกัมพูชา ได้แก่ บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-เสียมราฐ หรือกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การผลักดันให้เกิดการพัฒนาเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทาง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการให้บริการรถโดยสาร

คลิปอีจันแนะนำ
“หนูขอลงได้มั้ย” แท็กซี่ฉุน ไม่สนผู้โดยสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co